ЗВЕРНЕННЯ депутатів Волинської обласної ради до Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України B. Гройсмана щодо проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»Ми, депутати Волинської обласної ради, ретельно проаналізувавши проект Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» (реєстраційний номер 7000 від 15.09.2017), в інтересах територіальних громад області звертаємось до парламенту та Глави Уряду України з вимогою не допустити зниження фінансової спроможності місцевого самоврядування у 2018 році та продовжити реформу децентралізації влади з метою утворення самодостатніх територіальних громад.

Вже третій рік поспіль під гучні гасла про незворотність реформ та підтримку місцевого самоврядування, урядом приймаються рішення, які фактично скорочують ресурсну спроможність територіальних громад. Законом «Про Державний бюджет України на 2015 рік» на обласні бюджети передано видатки для утримання установ ветеринарної медицини, З 2016 року на місцеві бюджети передали видатки на утримання професійно-технічної освіти, а Державний бюджет на 2017 рік переніс на рівень місцевих бюджетів фінансування оплати праці непедагогічних працівників закладів освіти; оплату енергоносіїв та комунальних послуг закладів освіти та охорони здоров'я; перевезення пільгових категорій громадян, яким держава гарантувала право безкоштовного проїзду; фінансування пільг та/або виплат за професійною ознакою (поліція, шахтарі, чорнобильці тощо). При цьому передача видатків не підкріплювалась передачею повноважень з прийняття управлінських рішень, джерел фінансування. Не допустима, на нашу думку, практика утримання закладів вищої освіти, установ Держпродспоживслужби за рахунок коштів місцевих бюджетів без впливу органів місцевого самоврядування на прийняття управлінських рішень центральними галузевими органами влади.

Впродовж багатьох років залишається неврегульованим питання зарахування податку на доходи фізичних осіб за місцем проживання фізичної особи. Створення бюджетів об’єднаних територіальних громад та передача відповідним органам повноважень за принципом субсидіарності вимагає внесення змін до законодавства. Впровадження європейської практики оподаткування доходів фізичних осіб вирішить багаторічну проблему централізованої сплати податку суб’єктами господарювання за місцем розташування центральних офісів. За останньою інформацією на централізовану сплату податку до бюджетів міст обласних центрів з 1 січня 2018 року переходять структурні підрозділи Укрпошти, внаслідок чого районні бюджети області втратять близько 4 млн гривень.

Збільшенню дохідної бази місцевих бюджетів сприяло б надання виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування на відповідних територіях права контролю з питань легалізації роздрібної торгівлі підакцизними товарами суб’єктами господарювання.

В розрахунках до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» неврегулюване питання заборгованості за середньостроковими позиками, передбачене пунктом 21 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України. За місцевими бюджетами області рахується понад 102,4 млн грн заборгованості за середньостроковими позиками, отриманими у 2009-2014 роках у зв’язку з завищенням Міністерством фінансів України розрахункових обсягів закріплених доходів та неврахуванням різкого скорочення надходжень до місцевих бюджетів у період світової фінансової кризи.

Доцільним є продовження дії експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування за рахунок перевиконання індикативних показників митних надходжень.

На превеликий жаль, підтриманий у першому читанні проект Державного бюджету України на 2018 рік, містить нові навантаження для місцевих бюджетів:

1. Зміни у вирівнюванні фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, які передбачають збільшення вилучення фінансового ресурсу з бюджетів із високою податкоспроможністю (з 50 до 80 відсотків надлишку фінансового ресурсу понад середню норму), негативно вплинуть на рівень фінансової забезпеченості найбільш фінансово спроможної частини місцевих бюджетів та не сприятимуть стимулюванню органів місцевого самоврядування до нарощування доходів місцевих бюджетів. Ріст реверсної дотації для місцевих бюджетів області у наступному році складає 75,0 млн грн (ріст у 3,4 рази). При цьому вилучення коштів з Поромівського сільського бюджету складе 4,7 млн грн (ріст у 2 рази), Володимир-Волинського міського – 13,5 млн грн (ріст у 5 разів), Луцького районного – 40,4 млн грн (ріст у 4 рази), Луцького міського – 46,6 млн грн (ріст у 2,8 раза).

2. У 2018 році здійснення видатків на первинну медичну допомогу планується за окремою бюджетною програмою державного бюджету. За рахунок коштів медичної субвенції будуть утримуватися заклади охорони здоров’я вторинного і третинного рівня. У цілому медична субвенція області на 2018 рік визначена у сумі 1 302,4 млн грн, що на 12,4 відсотка більше у співставних умовах 2017 року. При цьому, обсяг цільових видатків, які враховані у складі медичної субвенції (цукровий діабет, проведення сеансів гемодіалізу та інші) на 2018 рік становить 50,9 млн грн, що менше показників 2017 року на 1,5 млн грн при реальній потребі 64 млн гривень.

За рахунок коштів державної програми фінансування первинної медичної допомоги не будуть забезпечуватися видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг установ медицини первинного рівня, що створить навантаження на місцеві бюджети у сумі біля 20 млн гривень. Зазначене питання вимагає врегулювання через доопрацювання змін до Бюджетного кодексу України у частині спрямування на цю мету додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

3. Обсяг освітньої субвенції для бюджетів області на 2018 рік визначено у сумі 2 218,9 млн грн, що порівняно з 2017 роком більше на 17,8 відсотка, яка відповідно до статті 103-22 Бюджетного кодексу України спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників різних типів навчальних закладів, проте не поширюється на вищі навчальні заклади
І-ІІ рівнів акредитації. Такі видатки здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

За рахунок коштів обласного бюджету утримується 6 таких закладів. Крім того, з 1 січня 2018 року передається ще 10 вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації державної власності. За попередніми розрахунками додаткове навантаження на обласний бюджет очікується обсягом близько 100 млн гривень.

Є потреба у внесенні змін до статті 1032 Бюджетного кодексу України у частині доповнення переліку типів навчальних закладів, в яких оплата праці педагогічних працівників фінансується за рахунок освітньої субвенції, вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації, в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

4. У показниках державного бюджету на 2018 рік зменшено обсяг субвенції бюджету області для надання житлових субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг на 218,6 млн грн і становить 1 522,9 млн гривень. При цьому змінами до бюджетного законодавства передбачено, що місцевим бюджетам передаються видатки на надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг, які до цього фінансувались за рахунок цієї субвенції.

Передача цих видатків за позицією Мінфіну забезпечить наближеність надання відповідних соціальних послуг до тих, хто їх потребує, забезпечить максимальну адресність, прозорість, підвищить відповідальність та підзвітність у системі пільг. Разом з тим, передача таких повноважень відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України має здійснюватись за умови чітко визначених ресурсів, які передаються на місцевий рівень для здійснення таких витрат. В умовах дефіциту ресурсу субвенції у 2017 році очікуваний обсяг заборгованості становитиме 60 млн гривень, яку також пропонується погашати у 2018 році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Враховуючи викладене, прийняття проекту Державного бюджету України на 2018 рік у запропонованій урядом редакції перекладе додаткові фінансові витрати на місцеві бюджети, спричинить труднощі в реалізації бюджетних програм з удосконалення інфраструктури об’єднаних територіальних громад і по суті суперечитиме принципам децентралізації. З метою гарантування незворотності розпочатої реформи місцевого самоврядування,

ПРОСИМО:

1. Врахувати пропозиції Волинської обласної ради при доопрацюванні проекту Закону України «Про Державного бюджету України на 2018 рік» (реєстраційний № 7000) та проекту змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний № 7116), інших пов’язаних законів.

2. Забезпечити сталість і прогнозованість бюджетної системи шляхом прозорого і завчасного обговорення пропозицій щодо змін до бюджетного та податкового законодавства.

 

Прийнято на 16 сесії

Протокол голосування