В антимонопольному комітеті кажуть, що нема підстав перевіряти "Ощадбанк"Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України   розглянуло  запит депутата Волинської обласної ради Михайла Імберовського   щодо перевірки правомірності стягнення комісійної винагороди з населення за надані послуги з приймання готівкових платежів за житлово - комунальні послуги у AT "Ощадбанк".

"Відповідно до статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги. Водночас, приписи статті 53 цього ж закону забороняють банку встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди нижче собівартості банківських послуг у цьому банку.
Постановою правління AT «Ощадбанк» від 12.07.2007 №206 було затверджено Методику визначення собівартості послу, які надаються в установах AT «Ощадбанк» на комісійній основі. Починаючи з липня 2007 року, собівартість однієї хвилини робочого часу визначається центральним апаратом Банку і використовується для визначення собівартості операцій.
Як зазначено у листі - відповіді Філії AT «Ощадбанк», собівартість послуги з приймання готівкових платежів фізичних осіб на користь суб’єктів господарювання - надавачів житлово-комунальних та телекомунікаційних послуг станом на 01.01.2017 складає 5,06 грн. Розмір отриманої Банком комісії від надавачів послуг в середньому на один платіж складає 2,10 грн. Таким чином, не покриті надавачами послуг витрати банку складають 2,96 грн. за один платіж.
Комітетом тарифної та продуктової політики Банку затверджено тарифи за послуги установ AT «Ощадбанк» (протокол №36 від 25.11.2016), відповідно до яких встановлено тариф при сплаті платежу за житлово-комунальні послуги через каси установ Банку в розмірі 3,00 грн. (за кожен оброблений платіж).
Окремо рішенням комітету тарифної та продуктової політики AT «Ощадбанк» затверджено «Програму лояльності для клієнтів пенсіонерів, які отримують пенсію через установи AT «Ощадбанк», при сплаті платежів за житлово-комунальні послуги»,  відповідно до якої не тарифікується сплата через каси установ Банку платежу за надані житлово-комунальні та телекомунікаційні послуги шляхом розрахунку із застосуванням платіжних карток, емітованих AT «Ощадбанк» (термін дії програми відповідно до протоколу №29 від 13.09.2017 продовжено до 31.12.2017).
Водночас, існує можливість здійснити оплату без комісії на адресу постачальників комунальних послуг, які мають прямі договори з Банком, в інформаційно-платіжних терміналах, як за допомогою будь-якої платіжної картки Ощадбанку, так і готівкою. На сьогодні у відділеннях Філії AT «Ощадбанк» розміщено інформаційно-платіжні термінали в кількості 47 одиниць.
З огляду на те, що розмір комісійної винагороди за послуги з приймання платежів за житлово-комунальні послуги та програми лояльності для окремих груп клієнтів затверджуються постановами правління AT «Ощадбанк» і доводяться його структурним підрозділам до використання в роботі, у відповідності до Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 №32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482, у територіального відділення відсутні повноваження щодо проведення перевірки установ AT «Ощадбанк» та в цілому питання врегулювання ситуації з організацією платежів за житлово-комунальні послуги не належить до виключної компетенції Антимонопольного комітету України.
Загалом, з питання ситуації на ринку послуг з приймання готівкових платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги на користь надавачів послуг  та роботи антимонопольних органів з порушеного питання, слід повідомити наступне.
З метою забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції на ринках послуг з приймання платежів органами Антимонопольним комітетом України було проведено дослідження зазначеного ринку.
За результатами проведеного дослідження ринку послуг з приймання платежів за житлово-комунальні послуги, а саме: за послуги з постачання холодної і гарячої води та водовідведення, природного газу, електроенергії та централізованого опалення (надалі-Послуги), на користь надавачів цих послуг, складено звіт, витяг з якого оприлюднено на офіційному веб-сайті АМКУ.
Результати проведеного дослідження засвідчили, зокрема, наступне.
Залежно від порядку затвердження тарифи на послуги можуть:
1)    затверджуватись уповноваженими центральними органами виконавчої влади;
2)    затверджуватись органами місцевого самоврядування для надання на відповідній території;
3)    визначатись виключно за договорами (за домовленістю сторін).
З метою забезпечення єдиного для всіх регіонів підходу до формування тарифів у сфері житлово-комунальних послуг, постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- комунальні послуги» затверджені єдині порядки формування відповідних тарифів, якими передбачено закладення у тариф на послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення у складі витрат на збут «Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів».
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 01.08.2001 №801 «Про затвердження процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом» визначено структуру тарифу на постачання електроенергії населенню. За наявною інформацією, відповідно до положень вказаної Постанови в структурі тарифу на електричну енергію передбачено в статті «Інші операційні витрати», за статтею «Інші», витрати на оплату послуг банку.
Відповідно до Порядку проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №792 «Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ», оплата послуг щодо приймання платежів від побутових споживачів банківськими установами та підприємствами поштового зв’язку здійснюється газопостачальними підприємствами виключно з їх поточних рахунків, які не є поточними рахунками із спеціальними режимом використання, у розмірі, що не перевищує 0,3 відсотка загальної суми коштів, які надійшли від побутових споживачів на поточні рахунки із спеціальними режимом використання, відкриті газопостачальними підприємствами.
Для сьогоднішньої ситуації з організацією приймання платежів характерним є те, що банки/УДПЗ «Укрпошта» утримують комісійну винагороду зі споживачів під час приймання платежів за Послуги відповідно до своїх тарифів, у той час коли зазначену винагороду закладено в тариф на Послуги.
Отже:
-    у разі відсутності договору про приймання платежів між надавачем Послуг та банком/УДПЗ «Укрпошта», надавач Послуги не несе витрат на оплату комісійної винагороди за приймання платежів від споживачів, закладені в тариф на Послугу, споживач сплачує комісійну винагороду за приймання платежів двічі - закладену в тариф та банку/УДПЗ «Укрпошта», відповідно до встановлених тарифів;
-    у разі організації приймання платежів, коли комісійну винагороду за приймання платежів сплачує надавач Послуг та фізичні особи, споживач також сплачує комісійну винагороду за приймання платежів двічі - закладену в тариф та банку/УДПЗ «Укрпошта», відповідно до встановлених тарифів.
За результатами проведеного дослідження в ході якого було виявлено низку проблем функціонування Ринку послуг з приймання платежів, в Антимонопольному комітеті Україні 16 листопада 2016 року за участю зацікавлених органів державної влади, ПАТ «Державний ощадний банк України» та інших банків, УДПЗ «Укрпошта», професійних об’єднань суб’єктів ринку фінансових послуг відбулась нарада з питань щодо ситуації з організацією приймання готівкових платежів від споживачів за Послуги, коли споживач сплачує комісійну винагороду двічі (закладену в тариф на Послугу та банку/іншим суб’єктам господарювання, які здійснюють приймання платежів, відповідно до тарифів, установлених на дату здійснення платежу).
Так, за результатами обговорення пропозицією від учасників ринку послуг з приймання платежів було внесення змін до чинних нормативно-правових актів, які регулюють питання формування тарифів на Послуги, в частині вилучення з тарифів витрат на приймання платежів від споживачів, що забезпечить встановлення економічно обгрунтованого розміру комісійної винагороди та право споживачу обирати зручний для нього спосіб та місце оплати (в касі банку, через програмно-технічний комплекс самообслуговування, через Інтернет тощо), оскільки розмір комісійної винагороди за приймання платежів від споживачів, який сьогодні сплачують надавачі Послуг, не покриває собівартості вказаної послуги
Органи державної влади не вбачають за необхідне внесення вказаних змін до чинних нормативно-правових актів та бачать можливість вирішення зазначеного питання шляхом діалогу надавачів Послуг та установ, які здійснюють приймання платежів, оскільки чинні порядки формування тарифів на Послуги передбачають можливість включення витрат на оплату послуг з приймання і перерахування коштів споживачів на рівні не нижче собівартості цієї послуги.
Враховуючи викладене та з огляду на те, що вирішення питання по суті виходить за межі виключної компетенції Антимонопольного комітету України, 24 листопада 2016 Комітетом було направлені відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України про врегулювання ситуації з організацією приймання платежів від споживачів за житлово-комунальні послуги, з метою недопущення покладання на споживача подвійної оплати комісійної винагороди.
До вказаного листа Комітету Прем’єр-міністром України В. Гройсманом надано доручення зацікавленим органам державної влади від 22.12.2016 №43731/1/1-16 відповідно до компетенції опрацювати порушені питання, вжити заходів щодо їх врегулювання і про результати поінформувати Комітет та Кабінет Міністрів України.
 Так Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житло-комунального
господарства України повідомило про те, що:
-    звернулось до обласних, Київської міської державної адміністрації з
відповідним дорученням, яким рекомендувало разом із органами місцевого
самоврядування, підприємствами галузі вжити організаційних заходів щодо забезпечення ефективної системи оплати житло-комунальних послуг на місцевому рівні;
-    неодноразово зверталось до AT «Ощадбанк» та звертало увагу що при
прийнятті будь-яких рішень, пов’язаних із запровадженням плати за послуги банку з приймання комунальних платежів від населення, необхідно об’єктивно врахувати ситуацію, яка склалась у зв’язку із зростання вартості житло-комунальних послуг, а також проаналізувати можливі негативні соціально-економічні наслідки від прийняття таких рішень.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг на виконання доручення зобов’язала ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, надання послуг з централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої води надати інформацію щодо
банківських установ та /або УДПЗ «Укрпошта», з якими укладено договори про
приймання платежів від населення та на офіційному веб-сайті оприлюднити і постійно оновлювати інформацію стосовно банківських установ та/або УДПЗ «Укрпошта», де населення може здійснювати оплату за електричну енергію та комунальні послуги без стягнення комісійної винагороди.
Національний банк України з питань тарифної політики банків проінформував
Кабінет Міністрів України, що готовий розглянути в межах своєї компетенції, проект нормативно-правового акту про внесення змін до постанови КМУ від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» у разі його надходження до Національного банку України.
Разом з тим, Нацбанк України повідомив, що постановою Правління Національного банку України «Про затвердження змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 11.01.2017, якою внесено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 №174, врегульовано, що банк зобов’язаний, зокрема, розмістити в доступному для огляду клієнта місці витяг з наказу (розпорядження) про встановлення тарифів на касове обслуговування фізичних осіб, юридичних осіб у національній та іноземній валюті.
Клієнт має право самостійно обирати той банк або небанківську фінансову
установу, тарифи на послуги якого його влаштовують.
Водночас, розмір та порядок оплати (відшкодування) комісійної винагороди за
приймання усіх комунальних платежів від споживачів - фізичних осіб за комунальні послуги визначається на договірній основі між банками та іншими установами - Надавачами (виробниками, виконавцями) послуг населенню. Тобто Надавачі послуг мають право самостійно обирати банківські установи та/або УДПЗ «Укрпошта», з якими укладають договори за принципом економічної доцільності (мінімізації витрат).
Водночас, слід зазначити, що до органів Антимонопольного комітету України
продовжують надходити скарги від фізичних осіб щодо стягнення банками комісійної винагороди при оплаті житлово-комунальних послуг, що може свідчити про невирішення порушеного питання по суті". Відповідь депутату надіслав в.о. голови відділення  Сергій Луговий.

Всі запити Михайла Імберовського

 

Всі депутатські запити