У Мінрегіонбуді відповіли на звернення Волиньради щодо виділення земельних ділянок воїнам АТО  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розглянули рішення Волинської обласної ради від 14.08.2015 № 36/2 «Про підтримку звернення учасників антитерористичної операції на сході України до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО та членам сімей загиблих».
"Відповідно до статті 14 Конституції України право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
Згідно з частинами першою та четвертою статті 116 Земельного кодексу України (далі - Кодекс) громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених Кодексом або за результатами аукціону.
Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.
Надання у власність громадянам земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у межах норм безоплатної приватизації здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Кодексу.
Відповідно до частини сьомої цієї статті підставою відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
Запропоноване припинення надання громадянам земельних ділянок для будівництва жилого будинку, за винятком учасників антитерористичної операції, призведе до соціальної напруги серед населення та обмежить конституційні права громадян України на безоплатне отримання у власність земельних ділянок.
Щодо врегулювання на законодавчому рівні питання першочергового отримання учасниками антитерористичної операції земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства зазначаємо, що проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо розширення пільг учасникам бойових дій, інвалідам та учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність цього закону) (реєстр. № 2522а від 25.08.2015), внесеним народним депутатом України Артюшенком І. А., передбачено першочергове отримання учасниками бойових дій, інвалідами та учасниками війни, особами, на яких поширюється чинність зазначеного Закону, земельних ділянок, зокрема для ведення особистого селянського господарства.
Слід зазначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками» передбачено Держгеокадастру, обласним та Київській міській державним адміністраціям, а також рекомендовано органам місцевого самоврядування забезпечити, зокрема розгляд у першочерговому порядку звернень учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції щодо відведення земельних ділянок.
Пунктом 5 зазначеного розпорядження встановлено таке:
Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції забезпечити включення до відомостей Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції інформації про подання учасниками антитерористичної операції або членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції заяв про надання їм земельних ділянок та отримання такими особами земельних ділянок.
Щодо проведення повної інвентаризації земель слід зазначити, що вона не може бути проведена, оскільки безперервно відбувається процес перерозподілу земель, зокрема з сільськогосподарського призначення на землі несільськогосподарського призначення і навпаки, продовжується рух права на земельні ділянки (отримання у власність та користування земельних ділянок, спадщина, купівля-продаж, тощо) та зміна їх цільового призначення.
Слід зазначити, що відповідно до статті 79-1 Земельного кодексу України формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.
Щодо внесення змін до статті 67 Закону України «Про землеустрій» зазначаємо, що згідно з частиною четвертою цієї статті роботи із землеустрою можуть фінансуватися відповідно до укладених договорів за рахунок коштів громадян, юридичних осіб та інших джерел, не заборонених законом.
Відповідно до частини третьої статті 26 зазначеного Закону взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.
Положеннями статті 27 цього Закону встановлено, що замовники документації із землеустрою мають право, зокрема, визначати за погодженням із розробником документації із землеустрою вартість робіт із землеустрою і порядок їх оплати. Замовники документації із землеустрою за рахунок власних коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору, якщо інше не передбачено законодавством України
".
Відповідь Волиньраді надана за підписом першого заступника Міністра В'ячеслава Негоди.