СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУпостачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 102,9%.

У переробній промисловості досягнуто приросту у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 19,8 – 5,9%.

Підприємствами області у січні–жовтні реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 24,4 млрд.грн, або 23,5 тис.грн у розрахунку на одну особу.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2017р. становив 104,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 116,3%, у господарствах населення – 97,7%. Індекс продукції рослинництва становив 109,2%, продукції тваринництва – 97,6%.

На 1 листопада п.р. зернові та зернобобові культури скошено й обмолочено на площі 287,0 тис.га, що становило 98,4% площ, посіяних під урожай 2018р., проти 94,8% – у 2017р.; зерна вироблено 1201,4 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 10,4% більше; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 41,9 ц зерна (на 2,5 ц більше).

Вироблено 390,9 тис.т буряку цукрового фабричного, що на 1,0% менше, ніж на 1 листопада 2017р. Виробництво ріпаку склало 138,0 тис.т (на 37,8% % більше, ніж торік), сої – 83,5 тис.т (на 33,9% більше), соняшнику – 65,7 тис.т (у 1,8 раза більше).

Накопано 1164,6 тис.т картоплі, що на 2,2% більше, ніж на 1 листопада 2017р., за рахунок збільшення зібраної площі на 5,3%, при зниженні урожайності з 156,8 ц до 152,3 ц з 1 га. Виробництво овочевих культур становило 279,2 тис.т, на 4,6% менше, культур плодових та ягідних – 38,8 тис.т (на 17,0% більше).

У січні–жовтні реалізовано на забій 124,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,3% менше порівняно із відповідним періодом 2017р., вироблено 346,7 тис.т молока (на 5,6% менше) та 189,0 млн.шт яєць (на 1,2% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 30,5%, 78,7% та 90,8%.

За розрахунками, на 1 листопада 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 143,2 тис. голів (на 3,0% менше, ніж на 1 листопада 2017р.), у т.ч. корів – 93,1 тис. (на 1,1% менше), свиней – 290,9 тис. (на 9,7% менше), овець і кіз – 17,4 тис. (на 1,7% менше), птиці всіх видів – 9,2 млн. голів (на 2,7% більше). У господарствах населення утримувалось 68,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 80,0%, свиней – 70,1%, овець і кіз – 93,1%, птиці всіх видів – 44,1%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції у січні–жовтні, порівняно з відповідним періодом 2017р., збільшився на 16,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 42,4%, продукції тваринництва – зменшився на 20,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–жовтні порівняно з відповідним періодом 2017р. зросли на 11,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,6%, тваринництва – на 11,1%, у жовтні порівняно з вереснем 2018р. – зменшились на 0,9%, у т.ч. рослинництва – на 0,2%, тваринництва – на 2,1%.

На 1 листопада в агроформуваннях (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 497,8 тис.т зерна (на 16,3% більше проти 1 листопада 2017р.), у т.ч. 278,3 тис.т пшениці, 161,4 тис.т кукурудзи, 23,3 тис.т ячменю, 4,8 тис.т жита; запаси насіння соняшнику становили 35,1 тис.т (на 26,9% більше, ніж на 1 листопада 2017р.).

 

БУДІВНИЦТВО

 

Підприємства виконали будівельні роботи на суму 1185,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні порівняно з відповідним періодом минулого року становив 92,6%.

Будівництво будівель скоротилось на 16,9% (у т.ч. житлових – на 10,3%, нежитлових – на 21,4%), інженерних споруд – зросло на 10,4%.

На спорудженні будівель виконано 58,0% усіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 73,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 20,7% та 5,6% відповідно.

Будівельники м.Луцька та Луцького району виконали 83,2% всіх будівельних робіт.

У січні–вересні прийнято в експлуатацію 246,3 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 70,9% – в одноквартирних будинках, 29,1% – у будинках із двома й більше квартирами.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла порівняно з січнем–вереснем 2017р. збільшилась на 5,9%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 102,6 тис.м2 загальної площі  житла (41,7% загального обсягу), у сільській місцевості – 143,7 тис.м2 (58,3%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях порівняно з відповідним періодом 2017р. зменшились на 5,3%, у сільській місцевості – збільшились на 15,6%.

Крім того, у січні–вересні в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 4,4 тис.м2, що на 3,4% менше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

У цілому загальна площа прийнятих в експлуатацію житла та дачних і садових будинків становила 250,7 тис.м2, що на 5,8% більше порівняно з відповідним періодом 2017р.

 

 КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

У січні–вересні підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5,3 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 12,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період минулого року.

Майже всі капітальні інвестиції (99,2% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 48,7% інвестицій, у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 48,0%.

Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишилися власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно майже 63% загального обсягу капіталовкладень. Кошти населення на будівництво житла становили 22,4%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 7,4% інвестицій. Частка кредитів банків та інших позик складала 5,1%.

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно у будівництві – 29,0%, підприємствами промисловості – 27,6%, сільського, лісового та рибного господарства – 19,4%.

Головними інвесторами підприємств переробної промисловості, яким належало 85,8% від загального обсягу інвестицій промисловості, були підприємства з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності, харчових продуктів, напоїв, машинобудування.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Експорт товарів у січні–вересні порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 12,4% і становив 563,2 млн.дол. США, імпорт – на 6,9% і складав 1064,6 млн.дол. Від’ємне сальдо дорівнювало 501,4 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, деревина і вироби з деревини, меблі, продукти рослинного походження, текстильні матеріали та текстильні вироби, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, текстильні матеріали та текстильні вироби, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 78,8% загального обсягу експорту та 57,1% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Угорщиною, Польщею, Литвою та Нідерландами.

Обсяг експорту послуг у порівнянні з січнем–вереснем 2017р. зріс на 36,6% і склав 61,3 млн.дол. США, імпорту – на 20,3% і становив 20,2 млн.дол. Позитивне сальдо склало 41,1 млн.дол.

Структуру експорту формували послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні, з будівництва та ділові, імпорту – послуги, пов’язані з подорожами, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, транспортні, з ремонту та технічного обслуговування та послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю.

Із загального обсягу експортованих послуг 95,8% припало на країни ЄС. Домінуючою була частка цих країн і в отриманих послугах (84,8%).

Серед країн ЄС найбільше послуг надано Австрії, Польщі, Німеччині, Румунії, отримано – від Польщі, Німеччини, Кіпру та Швеції.

У січні–вересні в економіку області іноземними інвесторами вкладено 11,5 млн.дол.США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Загальний обсяг прямих інвестицій, внесених в економіку області за весь період інвестування, на 1 жовтня 2018р. становив 256,5 млн.дол., або в середньому 247,4 дол. на одну особу.

Інвестиції в область надійшли з 33 країн світу. До основних країн-інвесторів економіки області, на які припадало 92,1% загального обсягу прямих інвестицій, входили: Кіпр, Польща, Швеція, Словаччина, Австрія, Німеччина.

На промислових підприємствах зосереджено 72,7% внесеного з початку інвестування іноземного капіталу, зокрема, на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та устатковання; виробництва меблів, іншої продукції; ремонту та монтажу машин і устатковання; виробництва гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні становив 13,1 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 2,9% більше обсягу відповідного періоду 2017р. У жовтні п.р. оборот роздрібної торгівлі зменшився проти жовтня 2017р. на 0,3% та збільшився проти вересня 2018р. на 3,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–жовтні склав 8,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 3,6% більше обсягу січня–жовтня 2017р. У жовтні роздрібний товарооборот становив 905,0 млн.грн і у порівнянних цінах проти жовтня 2017р. зріс на 0,3%, проти вересня 2018р. – на 3,9%.

 

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

 

Автомобільним транспортом перевезено 4,1 млн.т вантажів та виконано вантажооборот обсягом 1,5 млрд.ткм, що відповідно на 9,0% та 17,5% більше, ніж у січні–жовтні 2017р. Підприємства автотранспорту перевезли майже три чверті загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 1,8 млрд.пас.км та перевезено 84,4 млн. пасажирів, що відповідно на 8,9% більше та на 1,1% менше, ніж у січні–жовтні 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 57,9 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–жовтні 2017р., міського електротранспорту – 26,5 млн. пасажирів, що на 11,5% більше.

Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 900,7 тис.т вантажів та 1,9 млн. пасажирів, що відповідно на 4,8% більше та на 7,2% менше, ніж рік тому.

У сфері телекомунікацій та поштового зв'язку у січні–вересні споживачам надано послуг на 794,8 млн.грн.