СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ТРАВНІ 2020 РОКУ 

Повідомлення Головного управління статистики

у Волинській області

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2020р. становила 1030,4 тис. осіб. У січні–квітні кількість жителів зменшилась на 1060 осіб.

Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем–квітнем 2019р. зменшився на 217 осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні становила 3257 осіб, померлих – 4551 особу.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше у січні–березні становила 429,5 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 428,2 тис. осіб, що на 1,6% більше, ніж у відповідному періоді 2019р.

У складі робочої сили, як серед осіб віком 15 років і старше, так і у віці 15–70 років, 89,4% належали до зайнятих осіб, а решта (10,6%) відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 383,9 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 382,6 тис. осіб, що на 12,7 тис. осіб більше порівняно з січнем–березнем 2019р.

Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 46,5% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 51,4% проти 49,5% рік тому (в Україні – 51,7% і 58,2%).

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології МОП, складала по 45,6 тис. осіб.

Рівень безробіття як населення у віці 15 років і старше, так і серед осіб віком 15–70 років становив 10,6% (у січні–березні 2019р. серед осіб віком 15–70 років – 12,3%), що вище від середньодержавних показників (8,5% і 8,6%).

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше у січні–березні становила 396,6 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 316,7 тис. осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 8390 грн, що на 4,9% більше, ніж у січні–травні 2019р. (в Україні – 10800 грн і на 9,3% більше).

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, сфері фінансової та страхової діяльності, виробництві меблів, сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,5 раза.

Індекс реальної заробітної плати порівняно з січнем–травнем 2019р. становив 101,4% (в Україні – 106,9%).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у травні збільшилась на 23,8% і на 1 червня 2020р. становила 36,7 млн.грн.

Загалом в області недовиплачено суму, еквівалентну 2,8% фонду оплати праці, нарахованого за травень. Вчасно не отримали заробітну плату 3,8 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, або 2,4% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8931 грн.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у травні порівняно з груднем 2019р. становив 101,4%, в Україні – 101,8% (у відповідному періоді минулого року – 103,5% та 104,2% відповідно).

У травні відносно грудня продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,8%. Найбільше зросли ціни на фрукти (на 37,3%) та продукти переробки зернових (на 20,0%). Підвищились ціни на макаронні вироби, овочі, соняшникову олію, рис, рибу та продукти з риби, хліб, вершкове масло, цукор, свинину на 8,6–1,3%. В той же час значно подешевшало м'ясо птиці (на 13,1%). Знизилися ціни на яловичину та телятину, яйця, сало, молоко, сметану, безалкогольні напої на 4,4–1,2%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 12,2% відбулося за рахунок здешевлення опалення на 43,6%, природного газу – на 35,9%, гарячої води – на 34,0%. Водночас підвищились тарифи на каналізацію на 49,2% та водопостачання на 23,5%.

Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 5,5% відбулося внаслідок подорожчання послуг лікарень на 8,9% та амбулаторних послуг на 7,7%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 3,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 25,1%. Разом з тим подорожчали автомобілі на 12,5%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,7% за рахунок подорожчання місцевого телефонного зв’язку на 17,0%, поштових послуг – на 12,5%, інтернету – на 8,1%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Індекс промислової продукції порівняно з січнем–травнем 2019р. становив 85,6%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 63,7%, переробній – 84,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 96,2%.

Незважаючи на загальний спад у переробній промисловості, на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції досягнуто приросту виробництва на 19,3%.

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 11,3 млрд.грн.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–травнем 2019р. становив 98,3%, у т.ч. у підприємствах – 103,0%, господарствах населення – 93,7%.

Реалізовано на забій 70,0 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,9% більше порівняно з січнем–травнем 2019р., вироблено 144,9 тис.т молока (на 2,8% менше) та 105,2 млн.шт яєць (на 3,7% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 35%, 72% та 87%.

За розрахунками, на 1 червня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 132,5 тис. голів (на 7,4% менше, ніж на 1 червня 2019р.), у т.ч. корів – 80,7 тис. (на 5,5% менше), свиней – 246,7 тис. (на 10,3% менше), овець і кіз – 18,7 тис. (на 2,2% більше), птиці всіх видів – 9,0 млн. голів (на 4,8% більше). У господарствах населення утримувалось 68% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78%, свиней – 73%, овець і кіз – 93%, птиці всіх видів – 41%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, порівняно із січнем–травнем 2019р. зменшився на 4,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 14,3%, а продукції тваринництва – збільшився на 9,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у порівнянні з січнем–травнем 2019р знизилися на 7,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,5%, тваринництва – на 6,1%. У травні порівняно з квітнем середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 0,9%, у т.ч. рослинництва – на 0,8%, тваринництва – на 0,6%.

На 1 червня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 100,6 тис.т зерна (на 10,6% менше проти 1 червня 2019р.), у т.ч. 50,3 тис.т пшениці, 35,0 тис.т кукурудзи, 7,3 тис.т ячменю, 3,1 тис.т жита; запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо його вирощують, становили 1,3 тис.т (у 2,3 раза більше, ніж на 1 червня 2019р.).

 

БУДІВНИЦТВО

 

Підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 556,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–травнем 2019р становив 94,3%.

Обсяги будівництва будівель зменшились на 8,7% (житлових – на 33,3%, нежитлових – зросли на 13,0%), будівництво інженерних споруд скоротилось на 1,7%.

Нове будівництво становило 64,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 27,6%, реконструкція та технічне переоснащення – 8,3%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

 

Експорт товарів у січні–квітні порівняно із відповідним періодом  2019р. зменшився на 7,9% і становив 195,8 млн.дол. США, імпорт – на 3,4% і складав 400,6 млн.дол. Від’ємне сальдо дорівнювало 204,8 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, папір та картон, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі тварини; продукти тваринного походження, готові харчові продукти.

  Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, деревина і вироби з деревини, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 77,8% загального обсягу експорту та 67,3% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Польщею, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Нідерландами, Литвою та Угорщиною.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 8,3 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 8,0% більше від обсягу січня–травня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 5,3 млрд.грн і в порівнянних цінах збільшився проти січня–травня 2019р. на 10,2%.

 

ТРАНСПОРТ

 

Автомобільним транспортом перевезено 1,7 млн.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 777,1 млн.ткм, що відповідно на 10,9% менше та на 2,3% більше, ніж у січні–травні 2019р. Підприємства автотранспорту перевезли понад три чверті загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирообіг обсягом 462,9 млн.пас.км та перевезено 17,4 млн. пасажирів, що відповідно на 45,7% та 56,0% менше, ніж у січні–травні 2019р.

Послугами автомобільного транспорту скористалося 13,2 млн. пасажирів (з них майже 70% перевезли фізичні особи-підприємці), що на 50,6% менше, ніж у січні–травні 2019р., міського електротранспорту – 4,2 млн. пасажирів, що на 67,1% менше.

Залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 294,9 тис.т вантажів та 304,3 тис. пасажирів, що відповідно на 22,8% та 64,3% менше, ніж рік тому.