Позиція Мінекономіки щодо перегляду тарифів за транспортування і розподіл газу та реформування земельних відносинМіністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповіло на звернення депутатів    Волинської обласної ради.
Зокрема, чиновники відреагували на  звернення депутатів Волинської обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо перегляду постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 грудня
2019 року № 3015 "Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ "Волиньгаз".

"Згідно з законодавством, зокрема законами України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, “Про ціни і ціноутворення”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, державне регулювання цін/тарифів у сфері надання житлово-комунальних послуг здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених законом.
Згідно з статтями 1, 3 Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” (далі - Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор) здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.
Регулятор здійснює державне регулювання шляхом, зокрема, формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг та реалізації відповідної політики у випадках, коли такі повноваження надані Регулятору законом.
Основними завданнями Регулятора є, зокрема, забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами та реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг.
Відповідно до частини першої статті 17 Закону для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор, серед іншого:
розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема, порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, а також для інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом;
встановлює державні регульовані ціни і тарифи на товари (послуги) суб’єктів природних монополій та інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом, та змінює їх за результатами перевірки або моніторингу.
Державні регульовані ціни/тарифи повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність цін/тарифів на товари/послуги витратам на їх виробництво/надання і прибуток, містити інвестиційну складову частину). Встановлення державних регульованих цін/тарифів у розмірі, нижчому від їх економічно обґрунтованого розміру, без визначення джерел відшкодування за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому порядку", - позиція Міністерства.
 Крім цього, у Мінекономіки відреагували на звернення депутатів Волинської обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо забезпечення процесу утворення та прийняття Єдиної національної програми з реформування земельних відносин.
"Верховною Радою України прийнятий Закон України від 31.03.2020 № 552-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення”, який набирає чинності 01.07.2021.
Крім того, Мінекономіки забезпечується супровід у Верховній Раді України прийнятих в першому читанні проектів законів України:
- “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), яким передбачається сприяння реформуванню системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу; скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою; запровадження незалежного контролю документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування; надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних; інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності; запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю; зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою; зменшення ризиків хабарництва та корупції;
- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (реєстр. № 2195 від 01.10.2019), яким передбачається оптимізація законодавства з питань продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності; удосконалення механізму та процедури продажу та передачі в користування відповідних земельних ділянок, прискорення вказаних процесів; підвищення економічної ефективності проведення аукціонів на продаж та передачу в користування земельних ділянок; збільшення надходження коштів до державного та місцевих бюджетів.
Слід зазначити, що 13 квітня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”, який забезпечить встановлення єдиної державної політики з питань створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури просторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення просторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, інтегрування України до європейської та глобальної інфраструктури просторових даних", - йдеться у відповідіна звернення.
Депутатам обласної ради відповіла заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України    Юлія СВИРИДЕНКО.