Підтримано проект рішення про незалежний аудитДокумент був розроблений депутатом Михайлом Імберовським і підтриманий більшістю.