Основне завдання ботанічного заказника «Воротнів» - забезпечення охорони рідкісних дубово-ясеневих насаджень, -- екологиДержавна екологічна інспекція у Волинській області відповіла на запит депутата обласної ради Анатолія Грицюка  щодо законності будівництва на території ботанічного заказника загальнодержавного значення "Воротнівська дача". "Інформуємо, що Державною екологічною інспекцією у Волинській області, в межах повноважень та компетенції проведено позапланову перевірку в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства з питань, викладених у зазначеному зверненні.
За результатами перевірки встановлено наступне.
Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Воротнів" був організований відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 13 серпня 1978 року № 363 з метою забезпечення охорони рідкісних дубово- ясеневих насаджень з багатьма видами поліської та лісостепової рослинності. Режим заказника установлений "Положенням про ботанічний заказник загальнодержавного значення «Воротнів» Луцького району Волинської області", яке затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України ЗО грудня 1993 року. Згідно положення, заказник площею 600,0 га знаходиться в кварталах 125-146 Луцького лісництва Луцького держлісгоспу. Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища у Волинській області для ДП "Ківерцівське ЛГ" видано охоронне зобов’язання №2 на ботанічний заказник "Воротнів" загальною площею 600 гектарів розміщений на території Луцького району Волинської області в кварталах 125- 130,132-148.
Основним завданням ботанічного заказника загальнодержавного значення «Воротнів» є забезпечення охорони рідкісних дубово-ясеневих насаджень із різноманітною рослинністю.
 "Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення «Воротнів» Луцького району Волинської області" та охоронне зобов’язання не відповідають вимогам "Інструкції щодо оформлення охоронних зобов'язань на території та об'єкти природно-заповідного фонду", затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.02.2013 №65 - інформація про місце розташування території об’єкта природно-заповідного фонду не відповідає матеріалам базового лісовпорядкування, згідно яких заказник "Воротнів" знаходиться на території Воротнівського лісництва державного підприємства "Ківерцівське лісове господарство". Положення та охоронне зобов'язання підлягають переоформленню та приведенню у відповідність до вимог законодавства про природно-заповідний фонд.
Відповідно до п. 11 (і) та 11 (м) Положення, на території заказника заборонено відвідування туристами, населенням без відома адміністрації підприємства, проїзд всіх видів транспорту поза шляхами, за виключенням транспорту лісокористувача та державних контролюючих служб. Для забезпечення дотримання зазначених вимог, згідно наданих пояснень, Ківерцівським лісгоспом були влаштовані шлагбауми, а зі сторони прилягаючого дачного масиву та лісової дороги обладнано сторожку.
Встановлено, що лісова дорога (зазначена у запиті, як новозбудована), є довгоіснуючим об'єктом, розташованим на території Воротнівського (раніше Луцького) лісництва. Дорога облікована в матеріалах лісовпорядкування, як окрема категорія лісових невкритих лісовою рослинністю земель. Позначена на планово-картографічних матеріалах у кварталах 20,24,28. Облікована    в
основних засобах виробництва за інвентарним номером ІПА0003086. В 2017 році проведено її облаштування шляхом підсипки відсіву. Асфальтування відсутнє.
Державним підприємством "Ківерцівське лісове господарство" проводиться ремонт будівель та споруд, побудованих в 1960-1980 р.р., які використовуються з метою забезпечення виконання функцій державної лісової охорони та в культурно-просвітницьких цілях. Наявність будівель та споруд підтверджується бухгалтерськими даними. Територія, на яких вони розташовані (квартал 28, виділи 5,8,12 загальною площею 1,4 га), має статус "кордон лісовий" і відноситься до категорії нелісових земель. Проведення ремонтних робіт не суперечить вимогам Положення про заказник.
Відповідно до вимог "Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення «Воротнів» Луцького району Волинської області" листом № 743/1 від 19.12.2016 р. ДП "Ківерцівське ЛГ", інформувало Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області про те, що контора Воротнівського лісництва з надвірними господарськими спорудами перебувають в непридатному для використання стані і не забезпечують здійснення працівниками лісництва своїх службових обов’язків, на що була отримана офіційна відповідь (лист № 2530/105/216 від 30.12.2016 р.) про підтримку ініціативи щодо збереження унікальності заказника та його функцій, а також створення належних умов праці працівників Воротнівського лісництва, при умові дотримання норм Положення про заказник.
При перевірці встановлено факт порушення вимог законодавства про природно-заповідний фонд в частині знищення грунтового покриву внаслідок складування будівельних матеріалів (щебінь, відсів) на території природно-заповідного фонду в кварталі 28 виділі 12 Воротнівського лісництва загальною площею 0,015 га об’ємом 90 M3.
За порушення установленого режиму природно-заповідного фонду, винну особу притягнуто до адміністративної відповідальності. Директору ДП "Ківерцівське ЛГ" вручено припис про усунення виявлених порушень", -- йдеться у відповіді начальника інспекції Олександра  Ткачука.
 

Всі запити Анатолія Грицюка

 

Всі депутатські запити