Оголошується конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради 

 1. Найменування і місцезнаходження закладу освіти: Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради; Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Пирогова, 1, 45400.

2. Найменування посади та умови оплати праці: директор Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради. Посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису (згідно з вимовами чинного законодавства щодо впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ).

3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»: посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, місце та термін їх подання: претенденти на посаду директора закладу загальної середньої освіти подають до обласної ради такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра;

5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6) довідку про відсутність судимості;

7) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

8) програму розвитку та/або перспективний план розвитку закладу.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

5. Дата, місце проведення конкурсного відбору: документи, визначені у пункті 4, подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) особі, яка уповноважена приймати документи для участі у конкурсі, у визначений в оголошенні строк, що становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Подання документів здійснюється за адресою: Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 9, ІІІ поверх, каб. 323 (у загальний відділ виконавчого апарату Волинської обласної ради).

Уповноважена особа, яка приймає документи за описом – Федорович Лариса Іванівна.

Уповноважена особа, яка надає інформацію про конкурс – Гіль Олександр Миколайович, моб.тел.+380678518660, тел.778312, е-mаіl: gil2005@i.ua.

6. Конкурсний відбір включає такі етапи:

1) Подача претендентами документів - з 06.11.2019 по 05.12.2019.

Прийом документів здійснюється щоденно у будні дні: з понеділка по четвер – з 09.00 год. до 18.00 год., п`ятниця – з 09.00 год. до 16.45 год.

2) Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються конкурсною комісією про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом п’яти днів з дати закінчення строку подання документів – до 10.12.2019.

3) 10.12.2019 профільне управління Волинської обласної державної адміністрації, на вимогу конкурсантів, організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування.

4) Засідання конкурсної комісії – до 20 грудня 2019 року .

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. (перевірка знання кандидатами законодавства здійснюється у формі письмового тестування відповідно до переліку тестових питань, затверджених підпунктом 1 пункту 4 розпорядження голови обласної ради від 05 листопада 2019 року № 378, що додаються);

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (зразок ситуаційного завдання, затверджений підпунктом 1 пункту 4 розпорядження голови обласної ради від 05 листопада 2019 року № 378, додається);

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

5) Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті обласної ради.