Оголошення про формування списку присяжних Ківерцівського районного суду Волинської областіВідповідно до вимог статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на підставі подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області від 11.11.2020 № 2078/01-20, Волинська обласна рада формує список присяжних Ківерцівського районного суду Волинської області у кількості 40 осіб.
Особи, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція Ківерцівського районного суду Волинської області, та виявили бажання бути присяжними, до 26 грудня 2020 року мають подати до Волинської обласної ради за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, Волинська область, 43000, каб. 409, такі документи:

- Власноручно написану заяву про надання згоди бути присяжним (згідно зразка);
- Ксерокопії паспорта громадянина України (1 - 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє зареєстроване місце проживання) або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування;
- Копію ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків);
- Згода на обробку персональних даних;
- Документ, що підтверджує відсутність судимостей;
- Сертифікат про проходження обов’язкового профілактичного наркологічного огляду;
- Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів.
Довідки за телефоном: (0332) 778326 (відділ з питань юридичного забезпечення діяльності ради).
Справи, до розгляду яких залучаються присяжні
Цивільні справи про:
    обмеження, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною;
    визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
    усиновлення;
    надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
    примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;
Такі справи розглядаються колегією у складі одного судді і двох присяжних.
Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох суддів та трьох присяжних.
Довідкова інформація:
Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.
Хто може стати присяжним?
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.
Хто не може бути присяжним?
Присяжними не можуть бути громадяни, які:
1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.
5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
6. Громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років.
7. Особи, які не володіють державною мовою.
Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України.
За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.
На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.
Присяжні є суб’єктами декларування
Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб’єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.
У особи з моменту виконання обов’язків присяжного, виникає зобов’язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.