Ковельський ветсанзавод потребує модернізації, -- відповідь на депутатський запитДержавна екологічна інспекція у Волинській області розглянула   запит  депутата обласної ради Сергія Слабенка   з приводу призупинення окремих видів діяльності ДП “Ветсанзавод”. З цього приводу обласну раду інформують про таке:

"Ковельський завод кормових додатків “Ветсанзавод” (поштова адреса м. Ковель, вул. Грабовського,55) введений в експлуатацію у 1979 році. Згідно із проектними рішеннями, спеціалізацією підприємства є утилізація (знешкодження) трупів загиблих тварин  з подальшим випуском товарної продукції – м'ясокісткового борошна.
Ковельська філія ДП “Укрветсанзавод” є спеціалізованим підприємством  з утилізації та переробки відходів та сировини тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини в кормові додатки, що входить до складу Державного підприємства «Укрветсанзавод» Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Міністерства аграрної політики та продовольства України, яка була створена у 2013 році внаслідок реорганізації ДП «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод». Підприємство здійснює свою господарську діяльність згідно з положенням, яке затверджене наказом в.о. генерального директора ДП “Укрветсанзавод” від 31.12.2013 № 6-П/13.
Ковельська філія ДП “Укрветсанзавод” внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Ідентифікаційний код юридичної особи: ДП “Укрветсанзавод” - 38519326. Ідентифікаційний код філії - 38621473. Види діяльності за КВЕД 10.91. - виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.
Підприємство розташоване на землях Ковельської міської ради в межах м.Ковеля. Нормативно санітарно-захисна зона (СЗЗ) згідно ДСП-173-96 1 клас небезпеки становить 1000м. Нормативна СЗЗ не витримана, фактична відстань від підприємства до житлової зони становить 450 м.
Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва в межах СЗЗ надавалися за рішеннями Ковельської міської ради у 80 роках минулого сторіччя, при фактично існуючому підприємстві.
Житлова забудова розташована в південно-західному напрямку, в північно-західному напрямку розташовані очисні споруди Ковельського УВКГ “Ковельводоканал”. В східному напрямку розташований лісовий масив Ковельського держлісгоспу. Санітарно-захисна зона підприємства, частина якої використовується місцевими жителями для вирощування сільськогосподарських культур, не заліснена.

 Населення, яке проживає в районі розташування підприємства, скаржиться на забруднення атмосферного повітря речовинами із неприємним запахом.
Державна екологічна інспекція в області, в межах своєї компетенції, забезпечила здійснення державного контролю за додержанням норм екологічної безпеки та вимог природоохоронного законодавства при функціонуванні Ковельської філії ДП “Укрветсанзавод”, яка у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №808 відносяться до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
Перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства Ковельською філією ДП “Укрветсанзавод” була проведена спеціалістами Інспекції в березні 2014 року, в наслідок якої встановлено, що постачальниками сировини на Ковельську філію ДП “Укрветсанзавод” є підприємства та суб'єкти господарської діяльності агропромислового комплексу Волинської області, обсяги переробки відходів тваринного походження складають відповідно: ТзОВ “Птахокоплекс Губин” - 60 відсотків, ТзОВ “Агідель” - 15 відсотків, ТзОВ “ВМП” - 12 відсотків, ТзОВ “Віра-1” - 2-3 відсотка.
Постачання сировини здійснюється, згідно із заключеними угодами, як транспортом власника відходів, так і частково спецавтотранспортом підприємства згідно із  графіком завозу. Рух автотранспорту здійснюється в денний період в межах м. Ковеля по вул.Грабовського. Для перевезення відходів тваринного походження підприємством експлуатується два спеціальні автомобілі марки ГАЗ-53 з верхнім завантаженням сировини.
Тимчасове зберігання сировини на території підприємства здійснюється на спеціально обладнаних площадках з твердим покриттям, а також в прийомних бункерах технологічної лінії утилізації відходів, що передбачено діючими нормативними документами ветеринарної медицини. Фактів спалювання сировини під час перевірки не виявлено.
Утилізація відходів здійснюється в спеціально технологічному обладнанні. Проектна потужність підприємства з переробки відходів становить 20 тонн на добу, проте на момент проведення перевірки, через відсутність необхідного технологічного обладнання - котлів-утилізаторів, фактично переробляється 12-13 тонн сировини на добу.
Експлуатація технологічного обладнання здійснюється на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з терміном дії до 26.03.2018 року, який виданий у встановленому законодавством порядку управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації. За результатами лабораторного контролю, який проведений спеціалістами Інспекції 25.03.2014 перевищень встановлених нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення на підприємстві не виявлено.
З метою забезпечення нормативів екологічної безпеки, при утилізації відходів тваринного походження, підприємством розроблений робочий проект “Технічне переснащення пилегазочисної установки для очистки газів від неприємних запахів в процесі виробництва м”ясокісткового борошна при роботі котлів КВМ 4/6 та ДМ із добудовою Ковельського “Ветсанзаводу” м. Ковель Волинської області, вул.  Грабовського,55.
Даний проект отримав позитивне заключення експертного звіту ДП “Укрдежбудекспертизи” від 05.02.2013. Також розроблена проектна документація щодо зменшення (уточнення ) розмірів СЗС на ДП «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод». На державну екологічну експертизу проектна документація не направлялася.
Власних обігових коштів підприємства для проведення модернізації по встановленню необхідного технологічного обладнання по переробці сировини та придбання спеціального автотранспорту не вистачає. Регіональною програмою Екологія 2015 року було передбачено виділення коштів на заходи  з покращення і стабілізації екологічної ситуації на ДП «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод», в тому числі на придбання спецавтотранспорт та установки (трупоспалювальна піч) для знищення трупів тварин при підоздрі на гострі інфекції та спалювання сировини біовідходів. Вартість викопаних робіт має становити близько 900 тис.грн. Фактично було виділено із обласного фонду охорони природного середовища у 2010-2011 роках 150 тис.грн. на заходи щодо очищення газопилового потоку, який відводиться від технологічного обладнання (капітальний ремонт пилогазоочисної установки).
Підприємство листом від 12.02.2014 №11 звернулося на адресу керівництва ДП “Укрветсанзавод” щодо сприяння у виділенні коштів в сумі 220 тис. грн. для виконання природоохоронних заходів. Проте кошти не були виділені.
Водоспоживання здійснюється від артезіанських свердловин (одна знаходиться в резерві) на підставі дозволу на спеціальне водокористування №1216 ВОЛ з терміном дії до 31.12.2014 року. Облік спожитої води здійснюється за допомогою лічильника марки КВ 15, який повірений у вставленому порядку. Санітарний стан території підприємства знаходиться в задовільному стані. Проводиться часткове збирання у бетонні вигрібні ями зливових та технологічних стічних вод, що відводяться з території підприємства.
 За результатами проведення перевірки від 26.03.2014 Інспекцією були вжити відповідні заходи реагування: притягнено до адміністративної відповідальності посадову особу підприємства, а також внесено припис щодо представлення на державну екологічну експертизу проектної документації “Технічне переснащення пилегазоочисної установки для очистки газів від неприємних запахів в процесі виробництва м”ясокісткового борошна при роботі котлів КВМ 4/6 та ДМ із добудовою Ковельського “Ветсанзаводу” м. Ковель Волинської області, вул.. Грабовського,55” та розробити проектну документацію по збиранню зливових вод від технічної площадки для тимчасового розміщення сировини та відходів тваринного походження.
Підприємство листом від 02.12.2015 № 144/1 повідомило Інспекцію, що виділення коштів у 2015 році ДП “Укрветсанзавод” для проведення державної екологічної експертизи проектної документації не передбачалося, а також за інформацією управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації станом на 2015 рік екологічна експертиза не проводиться. Проект “Локальна очисна система зливових та дощостоків виробничої зони Ковельської філії ДП “Укрветсанзавод” м.Ковель, вул.  Грабовського,55 знаходиться в розробці на завершальній стадії.
Підприємство в вересні поточного року внесло пропозиції до Регіональної екологічної програми “Екологія 2011-2015 та прогноз до 2020 року” про виділення коштів в сумі 4,85 млн.грн. на проведення природоохоронних заходів та модернізацію технологічного обладнання.
Розпорядженням Ковельського міського голови від 15.12.2015 № 303-р враховуючи запит депутата Ковельської міської ради Кошарука С.Д. щодо функціонування ДП “Ковельський державний завод кормових додатків “Ветсанзвод”, підтриманий міською радою (рішення від 26.11.2015 №2/40) була створена комісія із залученням представників Ковельської міської ради, депутатів Ковельської міської ради та спеціалістів зацікавлених служб. На засіданні комісії було підняте питання щодо припинення експлуатації підприємства.
Інспекція    вважає,    що припинення експлуатації
Ковельської філії ДП “Укрветсанзавод” призведе до різкого погіршення екологічної та епізоотичної ситуації і виникнення надзвичайної ситуації у сфері поводження з відходами тваринного походження на території області та до можливої зупинки підприємств аграрної промисловості в області
.
При цьому Інспекція наголошує, що для подальшої експлуатації технологічного обладнання Ковельської філії ДП “Укрветсанзавод” та функціонування підприємства в цілому необхідно проведення повної реконструкції підприємства і оснащенням його системами очистки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів забруднених стічних вод, що відповідають нормативам екологічної безпеки.
Водозабори для централізованого водопостачання населення Ковельського УВКГ “Ковельводоканал” в районі розташування Ковельської філії ДП “Укрветсанзавод” відсутні. На території очисних споруд Ковельського УВКГ “Ковельводоканал” розташована одна артезіанська свердловина, яка використовується для технічних потреб підприємства згідно із відповідним дозволом на спеціальне водокористування.
Відстань від Ковельської філії ДП “Укрветсанзавод” до р. Турія становить близько 3 км, а тому дослідити негативний вплив підприємства на водний об'єкт можна лише на підставі спеціальних досліджень, які повинні бути проведені науковими установами.
При цьому Інспекція зауважує, що згідно із ст. 14 Закону України “Про екологічну експертизу” відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад чи їх виконавчих комітетів державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища. До проведення державної екологічної експертизи можуть у встановленому порядку залучатися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також експерти міжнародних організацій.
Враховуючи вищевикладене, з метою дотримання норм екологічної безпеки та зменшення негативного впливу на довкілля внаслідок функціонування Ковельської філії “Укрветсанзавод” Інспекція пропонує:


•     розглянути питання функціонування Ковельської філії ДП “Укрветсанзавод” на засідання обласної протиепізоотичної комісії;


•     провести повну реконструкцію Ковельської філії “Укрветсанзавод” із оснащенням системами очистки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів забруднених стічних вод, що відповідають нормативам екологічної безпеки;


•     розглянути на позачерговій сесії обласної ради питання виділення коштів із обласного бюджету, а також залучення коштів суб’єктів господарювання різних форм власності, які є виробниками тваринної продукції на території області, для проведення реконструкції    (модернізацій)    Ковельської    філії
ДП “Укрветсанзавод, в тому числі оснащення системами очистки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів забруднених стічних вод;


•     провести заліснення санітарно-захисної зони Ковельської філії ДП “Укрветсанзавод”.

 

Відповідь депутату Сергію Слабенку надіслана за підписом начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області  Олександра Ткачука.

 

Всі депутатські запити та запитання з реагуваннями на них