Директорат норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики розглянув рішення Волинської обласної ради. 

 

 

На № 1887/31/2-18 від 10.10.2018

Про розгляд рішення Волинської обласної ради

Директорат норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 18.10.2018 № 19507/0/2-18 розглянув рішення Волинської обласної ради від 26.09.2018 № 21/42 „Про підтримку звернення депутатів Кіровоградської обласної ради до Кабінету Міністрів України та депутатів обласних рад щодо необхідності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” і в межах компетенції повідомляє.

Підтримуємо позицію щодо необхідності забезпечення гідної оплати праці населення, в тому числі підвищення престижності праці працівників закладів охорони здоров’я.

На державному рівні підвищення розмірів посадових окладів установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, які оплачуються на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів (далі - ЄТС), здійснюється відповідно до зростання розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

Із 01.01.2017 відповідно до примітки до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037) посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, визначеного у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року (з 01.01.2017 - 1600 грн, з 01.01.2018 - 1762 грн).

 

 

Порядок формування схеми посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачений постановою № 1298, на даний момент повністю узгоджується з чинним законодавством України.

Так, відповідно до статті 6 Закону України „Про оплату праці” схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формується на основі мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів України та міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів. Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Аналогічна норма встановлена статтею 96 Кодексу законів про працю України.

Пунктом 3 розділу II „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 06.12.2016 № 1774 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі - Закон № 1774) установлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів і заробітної плати працівників та інших виплат.

Стосовно встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, зазначаємо, що із прийняттям Закону № 1774 законодавство України в частині визначення поняття мінімальної заробітної плати, порядку її встановлення і забезпечення приведено у відповідність із міжнародними нормами та запроваджено нову методологію визначення мінімальної заробітної плати як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою.

Мінімальна заробітна плата забезпечується не лише основною (тарифною) частиною заробітної плати (посадовий оклад, тарифна ставка, ставка заробітної плати), а й додатковою заробітною платою (доплати, надбавки, виробничі премії, інші заохочувальні виплати).

До мінімальної заробітної плати не включаються компенсаційні виплати за відхилення від нормальних умов праці (доплати за роботу в несприятливих, шкідливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний, надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат).

За інформацією Мінфіну запропоноване приведення у відповідність до мінімальної заробітної плати розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС потребуватиме збільшення більш ніж у два рази фонду оплати праці працівників бюджетної сфери. Вишукати такі фінансові ресурси на даний час немає можливості.

Що стосується диференціації розмірів заробітної плати працівників бюджетних установ, закладів, організацій, то відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ здійснюють фактичні видатки на заробітну плату в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

Рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037) доручено керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати, - за рахунок встановлення (перегляду),

 

зокрема, надбавок за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі та диференціації преміювання працівників. Необхідно зазначити, що в питомій вазі заробітної плати працівників бюджетної сфери, у тому числі галузі охорони здоров’я, додаткові стимулюючі, компенсаційні та заохочувальні виплати, які включаються до мінімальної заробітної плати, становлять значну частину.

Важливим чинником для забезпечення такої диференціації, а отже і реального зростання рівня оплати праці працівників закладів охорони здоров’я є належне їх фінансування на оплату праці.

Одночасно зазначаємо, що з метою забезпечення подальшого реформування системи оплати праці працівників бюджетної сфери на виконання пункту 117 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018                                           244-р, Мінсоцполітики

опрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

Проектом акта пропонуються нові підходи до формування ЄТС за групами посад з урахуванням оцінки освітньо-кваліфікаційного рівня посади, складності роботи та підгрупами оплати праці з урахуванням оцінки особистих якостей працівника (компетентність, рівень здібностей, досвід, стаж роботи за спеціальністю, виконання більш відповідальних видів робіт, висока продуктивність тощо).

На нашу думку, реалізація запропонованих Мінсоцполітики пропозицій щодо нових підходів до формування ЄТС дозволить підвищити стимулюючу роль гарантованої частини заробітної плати (оклад, ставка), забезпечить гнучку диференціацію розмірів посадових окладів працівників залежно від рівня кваліфікації працівника, складності, відповідальності виконуваної роботи та особистого внеску працівника у загальний результат праці.

На даний час проект акта опрацьовується заінтересованими міністерствами та соціальними партнерами.

 

 

 

Генеральний директор Директорату  Ю. Кузовой