Держкомтелерадіо обіцяє не допустити знищення регіонального мовленняДержавний комітет телебачення і радіомовлення України розглянув рішення Волинської обласної ради щодо реформування регіональних філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
"Відповідно до частин першої та другої статті 1 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (далі - Закон), з метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу та сприяння формуванню громадянського суспільства, створено ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Пунктом 136 Статуту ПАТ «НСТУ» (далі - Статут, Телерадіокомпанія), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, передбачено, що Телерадіокомпанія складається з центральної дирекції, яка розміщується у м. Києві, та відокремлених структурних підрозділів.
Пунктом 28 Статуту передбачено, що Телерадіокомпанія самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику.
Пунктом 40 Статуту визначено, що органами управління ПАТ «НСТУ» є наглядова рада, правління та ревізійна комісія.
Відповідно до пунктів 4, 19 Статуту єдиним акціонером ПАТ «НСТУ» є держава в особі Держкомтелерадіо, що безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі НСТУ, яке набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації (яка проведена у січні 2017 року). Натомість, повноважень акціонера та наглядової ради щодо прийняття рішень про утворення та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів або участі у прийнятті таких рішеннях законодавством не передбачено.
Відповідно до підпункту 16 пункту 66 Статуту прийняття рішень про утворення та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів Телерадіокомпанії належить до повноважень правління.
 Голова правління в межах повноважень, визначених Статутом, законодавством та внутрішніми документами Телерадіокомпанії, поряд з іншими повноваженнями призначає та звільняє з посад працівників Телерадіокомпанії, приймає рішення щодо їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень (крім керівників відокремлених структурних підрозділів) та визначає тарифні ставки працівників Телерадіокомпанії в межах розмірів, установлених наглядовою радою (пункт 70 Статуту).
Водночас, враховуючи чисельні звернення трудових колективів регіональних філій ПАТ «НСТУ», народних депутатів України, органів місцевої влади та громадських організацій щодо негативних аспектів впливу реформи суспільного мовлення на діяльність окремих структурних підрозділів НСТУ, Держкомтелерадіо занепокоєний ситуацією, яка склалася навколо регіональних філій суспільного мовника, у зв’язку з чим звернувся до ПАТ «НСТУ» щодо надання ґрунтованих роз'яснень стосовно рішень органів управління Телерадіокомпанії з окреслених заявниками питань.
Разом із цим, у разі надходження пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно прийняття стратегічних управлінських рішень, які стосуються інформаційної безпеки держави, Держкомтелерадіо невідкладно розгляне їх в установленому порядку.
Держкомтелерадіо в межах повноважень вживатиме усіх можливих заходів щодо недопущення знищення регіонального мовлення", - йдеться у відповіді Волиньраді за підписом заступник голови Держкомтелерадіо Миколи Білоуса.