Депутати просять змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»У ході здійснення адміністративно-територіальної реформи в області продовжується процес утворення обʼєднаних територіальних громад.

Станом на сьогодні в області утворено 39 ОТГ, в яких відбулися перші вибори депутатів та голів місцевих рад.

Після прийняття Закону України від 14 березня 2017 року № 1923-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного обʼєднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів» отримали можливість обʼєднуватись сільські ради, які входять до різних адміністративних районів, за умови наявності в них спільної межі.

Також з впровадженням Закону України від 9 лютого 2017 року № 1851-VIII «Про внесення Змін до деяких законів України щодо добровільного приєднання територіальних громад» стало можливим приєднання сільських рад до вже утворених обʼєднаних територіальних громад.

Однак, в статті 3 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII (зі змінами) зазначено, що суб’єктом добровільного об’єднання виступають громади сіл, об’єднаних в одну сільську (селищну) раду. Участі ж сіл однієї сільської (селищної) ради у формуванні різних ОТГ в вищевказаному Законі не передбачено.

В той же час у статті 4 вищезазначеного Закону говориться, що при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади. Разом з цим, більшість сільських рад, які сьогодні є на території України, формувались в часи колишнього СРСР з врахуванням колгоспно-управлінської системи.

Таким чином,  на сьогодні у складі однієї сільської чи селищної ради можуть бути об’єднані села та селища, які мають абсолютно різні історичні, природні, етнічні, культурні, інфраструктурні та інші чинники. Як наслідок, в окремих випадках селам однієї сільської чи селищної ради доречно об’єднуватись у різні ОТГ.

Підтвердженням таких обставин є звернення, які надходять до Волинської обласної ради, де представники різних сіл однієї сільської ради клопочуть про сприяння у вирішенні питання щодо реалізації їх прагнення об’єднуватись із різними ОТГ.

Усвідомлюючи, що процедура виходу одного населеного пункту зі складу сільської (селищної) ради є складною і довготривалою та вимагає внесення змін до адміністративно-територіального устрою України, все ж, враховуючи вищезазначені факти й обставини, ми, депутати Волинської обласної ради, просимо вжити заходів щодо внесення змін до ст. 3 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», які б дозволяли селам однієї сільської (селищної) ради об’єднуватись в різні ОТГ.

 

Звернення прийнято на 16 сесії

Протокол голосування