Депутати проаналізували "спортивний бюджет"На бюджетних слуханнях сьогодні розглядали питання щодо фінансування галузей фізкультури та спорту.

Відстоювати заплановані видатки у проекті обласного бюджету прийшли начальник відділу з питань фізичної культури  та спорту ОДА Ігор Дмитришин та керівники закладів.

На галузь фізичної культури і спорту по загальному і спеціальному фондах обласного бюджету на 2018 рік передбачаються асигнування в загальному обсязі 39 995,8 тис. грн, з них: асигнування загального фонду становлять  39 852,8 тис. грн . Директор департаменту фінансів ОДА Ігор Никитюк каже, що ця сума на 10 млн грн більша, ніж в попередньому році і в процентному відношенні становить найбільший ріст видаків серед усіх галузей.
У Пояснювальній записці до проекту обласного бюджету на 2018 рік детально описані видатки  на галузь. 
За рахунок бюджетного фінансування у 2018 році буде утримуватися сім установ та обласна штатна спортивна команда резервного спорту, створена у 2016 році відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1115 ,,Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту”. Крім того, надаватиметься підтримка двом обласним ДЮСШ громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та трьом апаратам фізкультурно-спортивних товариств „Динамо”, „Україна” та „Колос”.
Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 01.08.2017 № 05110-14-21/20701, наказу Міністерства у справах молоді та спорту України зі змінами від 23 вересня 2005 року № 2097 ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту” та інших нормативних документів у сфері оплати праці, проведено розрахунки заробітної плати працівників з урахуванням обов’язкових надбавок, доплат та підвищень.
У фонді оплати праці передбачено 50 відсотків грошової винагороди тренерам-викладачам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 17 травня 2002 року № 660 ,,Про встановлення окремим категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю надбавок за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків” та матеріальну допомогу на оздоровлення працівникам закладів фізичної культури і спорту у розмірі посадового окладу.
На проведення спортивної роботи в регіоні на 2018 рік передбачається  2 695,4 тис. грн, що на 470,5 тис. грн, або на 21,1 відсотка, більше у порівнянні з уточненими показниками 2017 року. Ці видатки будуть використані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту відповідно до календарного плану заходів на 2018 рік відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, що передбачає змагання обласного рівня, виїзди на Чемпіонати України та міжнародні змагання.
На здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів передбачаються видатки в загальній сумі 5 577,2 тис. гривень. З них:
– на утримання Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів ,,Інваспорт” та обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів – 5 177,2 тис. грн (в тому числі 1 800,0 тис. грн – на виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області з видів спорту інвалідів за підсумками поточного року). Крім того, передбачається залучення до спеціального фонду власних надходжень ДЮСШ інвалідів у сумі 20,0 тис. грн, що спрямовуються на поточні видатки. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту передбачено 400,0 тис. гривень.
На розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту за рахунок загального фонду обласного бюджету спрямовується усього 23 925,6 тис. гривень. Зазначені видатки планується використати за наступними напрямами:
- на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (обласна дитячо-юнацька спортивна школа, Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби та комунальний заклад ДЮСШ ,,Колос”, утворений рішенням обласної ради від 07 вересня 2017 року № 15/42) заплановано видатки у сумі 12 242,0 тис. гривень. Крім того, передбачається залучення до спеціального фонду власних надходжень обласною дитячо-юнацькою спортивною школою в сумі 35,0 тис. грн, з яких 10,0 тис. грн спрямовується на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 25 тис. грн будуть використані на поточні видатки установи;
- на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (СДЮШОР ,,Олімп” та ДЮСШ ,,Юний динамівець”) передбачено 5 383,4 тис. гривень;
- на забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школою вищої спортивної майстерності передбачені бюджетні асигнування в сумі 6 300,2 тис. гривень. Одночасно планується залучення до спеціального фонду власних надходжень в сумі 88,0 тис. грн, з яких 4,9 тис. грн спрямовується на заробітну плату з нарахуваннями, 1,2 тис. грн –  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 81,9 тис. грн на видатки розвитку установи.
У проекті обласного бюджету на 2018 рік відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації враховуються видатки на підтримку фізкультурно-спортивного руху в обсязі 1 961,5 тис. грн у тому числі:
- на фінансову підтримку регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 1 000,0 тис. гривень. Розподіл цих видатків між організаціями буде проведено головним розпорядником коштів після затвердження обласного бюджету на 2018 рік;
- на фінансову підтримку регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 40,0 тис. гривень;
- на фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 921,5 тис. гривень.
На інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту передбачаються бюджетні асигнування в загальній сумі 5 693,0 тис. грн, у тому числі:
- на утримання обласного центру фізичного здоров’я населення ,,Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 1 403 тис. гривень;
- на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 4 290,0 тис. гривень.
У межах реалізації заходів Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки у 2018 році на виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області з видів спорту інвалідів відповідно до Положення про ці виплати, затвердженого рішенням обласної ради від 12 жовтня 2016 року № 8/13, спрямовується 1 800,0 тис. грн, що у 1,8 раза більше ніж у 2017 році. На виплату стипендій учасникам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, видатним, молодим та перспективним спортсменам і їх тренерам, одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області з олімпійських видів спорту, а також персональних стипендій видатним діячам, ветеранам та пенсіонерам фізичної культури і спорту області відповідно до Положень про такі виплати, передбачається 2 900,0 тис. грн, що на 18,3 відсотків більше аналогічного показника 2017 року.
На утримання обласної штатної спортивної команди резервного спорту спрямовується 1 390,0 тис. грн, що на 80 відсотків більше ніж у 2017 році. Цей ріст обумовлений новими умовами оплати праці та збільшенням чисельності штатної спортивної команди резервного спорту у 2018 році до 25 чоловік, що відповідає показникам Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки.
В ході обговорення депутат Віталій Кварцяний зауважив, що спорт не повинен фінансуватися за залишковим принципом. Василь Столяр пропонував повернутися до теми фінансування спортивних федерацій і таким чином підтримати розвиток футболу, баскетболу, волейболу, хоккею та легкої атлетики.

На засіданні профільної комісії депутати підтримали План  заходів, спрямованих на виконання у 2018 році Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, який запропонував начальник профільного відділу ОДА.