Регіональна програма створення Єдиного Реєстру комунальної власності Волинської області на 2007 – 2010 роки

Україна

Волинська область

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Волинської

обласної ради

вд _______________ № ___

 

ПОГОДЖЕНО

Головне управління економіки

Волинської облдержадміністрації

від ________________ № ___

 

Регіональна програма

 

створення Єдиного Реєстру

комунальної власності Волинської області

на 2007 – 2010 роки

  Зміст

 

1.   

Паспорт (характеристика) Програми

2.   

Стан і аналіз майна територіальних громад Волинської області

3.   

Головна мета і очікувальні результати Програми

4.   

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми обліку комунального майна

5.   

Проблеми енергозабезпечення та енергоощадності в комунальному секторі

6.   

Строки та етапи виконання Програми

7.   

Обсяги та джерела фінансування виконання Програми

8.   

Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми

9.   

Контроль та координація робіт по реалізації Програми

 

1. Паспорт Регіональної програми створення Єдиного Реєстру комунальної власності Волинської області на 2007 – 2010 роки

 

 

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3

Розробник Програми

Волинський інформаційно-аналітичний Центр «Волиньсофт»

4

Співрозробники Програми

Відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

5

Відповідальний виконавець Програми

Волинський інформаційно-аналітичний Центр «Волиньсофт»

6

Учасники Програми

Волинська обласна, районні ради, міськвиконкоми, сільські, селищні ради, управління і відділи обласної державної адміністрації

7

Термін реалізації Програми

2007-2010 рр.

7.1

Етапи виконання програми

 

 

- створення інструктивно-методичних і програмних засад Реєстру

2007 р

 

- проведення інвентаризації комунального майна і заповнення облікових форм Реєстру

2007 р

 

- створення електронного реєстру комунального майна

2007-2008 рр.

 

- супроводження (періодична актуалізація) Реєстру

2008-2010 рр.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний – 1,

Районний – 16,

Міський – 11,

Селищний – 22,

Сільський - 37

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

1552,0 тис. грн..

9.1

В т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів

1120,0 тис. грн..

9.2

В т.ч. з інших джерел фінансування

432,0 тис грн..

 

 

2. Стан і аналіз майна територіальних громад Волинської області

 

На утриманні місцевих і обласного бюджетів знаходиться понад 4 тис. об’єктів, в тому числі понад 800 закладів культури (бібліотеки, клуби, музеї, будинки культури, музикальні школи), 361 дитячий і позашкільний заклад (дитсадки, спортивні школи, станції, будинки школяра тощо), 180 медичних закладів (лікарні, амбулаторії, медпункти), 772 ФАПи, 840 шкіл і інші комунальні установи.

 

   Найменування бюджетної установи або організації

Кількість


Загальна площа будівлі або приміщення (м.кв.)

всього

в оренді

1

2

4

6

Бібліотеки

105

17053

222

Будинки культури, кінотеатри

300

239.746

5112

Відділи, управління

38

18392

506

Дитсадки

314

299.044

2.862

Дитячі, молодіжні заклади

39

39760

2511

Ветеринарія

5

462

0

Клуби

371

118.879

327

Комунальне майно

46

6505

287

Лікарні, амбулаторії, медпункти

180

377.099

4.699

Міські ради

11

10290

625

Музеї

12

2853

0

Музичні школи

29

15617

79

Пожежні частини

27

2569

0

Районні ради

16

8821

2468

Селищні ради

22

8075

790,0

Сільські ради

379

58.117

2.896

Спортивні заклади

17

21800

41

Соціальні терцентри

18

5767

536

ФАПи

772

61.600

960

Школи

840

1.449.766

9.527

Всього

 3.519

2.762.213

34.448

 

При сьогоднішніх цінах на нерухомість від 100 до 1000 дол. США за 1 кв.м. в залежності від населеного пункту майновий комплекс області оцінюється приблизно в 1 млрд. дол. США.

Крім цього, в управлінні органів місцевого самоврядування різних рівнів знаходиться майже 40,0 тис. гектарів земель несільськогосподарського призначення, вартість яких за грошовою оцінкою фахівців перевищує 2,0 млрд. доларів США.

За даними земельної служби області об’єкти соціальної сфери практично не мають на сьогодні державних актів на землекористування, крім окремих обласних бюджетних установ та комунальних підприємств. Так, з 3087 закладів науки, освіти, культури, спорту та охорони здоров’я на сьогодні мають державні акти лише 127, або 4 % установ.

Сумарно у володінні комунальною сферою (під об’єктами нерухомості) області знаходиться понад  4000 га землі несільськогосподарського призначення. Окрім того в розпорядженні рад в межах населених пунктів знаходиться 33,4 тис. га нерозподілених земель запасу несільськогосподарського призначення.

Це величезний ресурс територіальних громад, який також потребує обліку і майнової оцінки.

 

3. Головна мета і очікувальні результати Програми

 

Структура обласної комунальної власності є багатогалузевою і включає 27 госпрозрахункових комунальних підприємств та 73 бюджетні установи, які підпорядковані відділу з питань спільної власності територіальних громад обласної ради, 9 галузевим обласним управлінням та 10 структурним підрозділам облдержадміністрації.

Окрім цього, понад 4,0 тисячі підприємств і установ знаходяться на утриманні, чи утворені місцевими органами самоврядування.

На балансі обласних комунальних підприємств станом на 1 січня 2007 року знаходиться комунальне майно початковою вартістю понад 68 млн. грн., дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за 2006 рік склав 82,5 млн. грн. Разом з тим за минулий рік комунальні підприємства отримали понад 240 тис. грн. збитків. Це свідчить про значні проблеми з управлінням і організацією виробництва на цих підприємствах.

Ще гірший стан з ефективністю управління і використання комунального майна має місце на районному та місцевому рівні. Відсутність в області єдиного реєстру комунального майна не дозволяє запроваджувати спільні підходи до управління, використання, здачі в оренду чи комерціалізації цього майна.

Створення єдиного Реєстру дозволить вирішити перелічені проблеми, підніме ефективність використання майна, сприятиме розвитку місцевого підприємництва, наповнить додатковими доходами бюджет.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми обліку комунального майна

 

На виконання рішення обласної ради від 08.09.2006 р. № 5/14 «Про створення Єдиного реєстру об’єктів комунальної власності Волинської області» відділом з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області проведена певна підготовча робота.

         У відповідності з «Угодою про взаємодію регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області та Волинською обласною радою», відділом опрацьована «Методика проведення інвентаризації об’єктів майна» з використанням автоматизованої системи «Юридичні особи», яка передана Фондом державного майна Волинській обласній раді.

         Зазначена комп’ютерна система дозволяє вирішувати наступні задачі:

-                            

проведення інвентаризації та моніторингу переліку комунальних підприємств, господарських товариств, комунальних господарських об’єднань (у тому числі дочірні  підприємства), організацій (установ, закладів) та інших юридичних осіб, що діють на основі спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – юридичні особи) і віднесені до сфери управління органів, уповноважених управляти об'єктами комунальної власності ;

-                            

ведення моніторингу господарської діяльності юридичних осіб, що віднесені до сфери управління органів, уповноважених управляти об'єктами комунальної власності;

-                            

проведення інвентаризації та моніторингу інформації щодо комунального майна, яке перебуває на балансах юридичних осіб, що віднесені до сфери управління органів, уповноважених управляти об'єктами комунальної власності .

 

Для забезпечення вирішення вищевказаних задач автоматизована система «Юридичні особи» (далі – система) підтримує виконання наступних функцій:

1. 

Ведення переліку юридичних осіб в органі самоврядного управління.

2. 

Обмін інформацією з Держкомстатом з метою вивірення переліку та поновлення адресно-довідкової інформації по юридичних особах.

3. 

Внесення окремих форм фінансової та статистичної звітності юридичних осіб.

4. 

Заповнення інформації щодо комунального нерухомого майна, яке перебуває на балансах юридичних осіб.

5. 

Передача інформації до обласної ради для формування Єдиного реєстру об’єктів комунальної  власності.

 

5. Проблеми енергозабезпечення та енергоощадності

в комунальному секторі області

 

Однією з пріоритетних задач Програми є реалізація першочергових заходів з енергозбереження в бюджетній сфері та на підприємствах і установах спільної власності громад сіл, селищ, міст області. В структурі енергоспоживання бюджетна сфера області займає 5,6% від всіх джерел енергії. Так, за 2006 рік в цій сфері спожито 25,2 млн. куб. м. газу, 79,2 млн. кВт-годин електроенергії, 46,8 тис. тон вугілля, 13,2 тис. тон торфобрикетів. В цілому за минулий рік на оплату тепла, газу, електроенергії і твердого палива витрачено 74 млн. гривень бюджетних коштів. На утриманні місцевих і обласного бюджетів знаходиться понад 4 тис. об’єктів, в тому числі понад 800 закладів культури (бібліотеки, клуби, музеї, будинки культури, музикальні школи), 361 дитячий і позашкільний заклад (дитсадки, спортивні школи, станції, будинки школяра тощо), 180 медичних закладів (лікарні, амбулаторії, медпункти), 772 ФАПи, 840 шкіл і інші комунальні установи. В організаціях, що фінансуються з місцевих і обласного бюджету на сьогодні експлуатується понад 580 котелень і більше як 1530 котлів різних типів і потужності. На комунальних котельнях встановлено більше 20 різновидів малих і середніх котлів, але основна маса з них, це котли типу НІІСТУ-5, Універсал, Факел, Надточія, які морально застарілі і працюють неефективно.

Разом з тим, в енергетичному балансі Волині (первинної енергії) майже 60 % складає природній газ, тоді коли по Україні це 39, а по ЄС – 22%. Така диспропорція заставляє в світлі сучасного різкого здороження газу задуматись над альтернативними джерелами, тобто, необхідно в першу чергу модернізувати котельне господарство з переходом на тверде паливо, біогаз, електрику.

Очевидно, що галузевий принцип розпорошення коштів і організаційних заходів на  реконструкцію котельного господарства є неефективним, оскільки в галузевих управліннях відсутні спеціалісти, немає сучасної інформації по технологіях і обладнанню, відсутня координація цих робіт в масштабі області.

Згідно обласної  Програми з енергозбереження реалізація енергозберігаючих заходів в закладах бюджетної сфери у 2007 – 2010 роках  здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямками:

          - проведення паспортизації та енергоаудиту, впровадження системи економічного стимулювання енергозбереження;

         - здійснення реконструкції систем теплозабезпечення;

         - зменшення обсягів газоспоживання не менше, ніж на 50 відсотків за рахунок заміщення його твердим паливом та переведення частини котелень на електроопалення;

         - реалізація заходів з поліпшення теплозахисних властивостей будівель;

         - Окрім цього програмою планується створення консультативного центру (Енергоцентру) з виставковою площадкою, проведення широкого навчання відповідальних за енергозбереження працівників органів управління і керівників комунальних підприємств, реалізація заходів по рекламі і популяризації сучасних енергоощадних технологій, наукового і організаційного забезпечення Програми.

         Як свідчить досвід Запоріжської, Дніпропетровської та Чернівецької областей доцільно створити обласну енергосервісну компанію – професійну комунальну організацію, яка в першу чергу повинна вирішити завдання Програми в бюджетній галузі та соціальній сфері.

         Такій компанії можна було б доручити реалізацію на госпрозрахункових засадах слідуючих задач:

         - проведення енергоаудиту в закладах бюджетної сфери міст і районів області, комунальних підприємств, органів управління;

- проведення паспортизації енергоємних суб’єктів господарювання;

- планування, розроблення і впровадження енергозберігаючих заходів;

- проведення енергетичних обстежень підприємств, організацій та формування на їх підставі пропозицій з впровадження нових енергоефективних технологій і обладнання, у тому числі з використанням нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

- розроблення і впровадження систем матеріального стимулювання колективів і окремих працівників підприємств за економію ПЕР;

- вдосконалення наукового й інформаційно-методичного забезпечення робіт з енергозбереження;

- проведення експертизи проектів і паспортизації підприємств по енергозбереженню;

- виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських і будівельно-монтажних робіт в області енергозбереження;

- впровадження передових енергозберігаючих технологій, устаткування, систем і приладів;

- організація, проведення конференцій, виставок і семінарів;

- консультаційно-інформаційне обслуговування юридичних і фізичних осіб з питань впровадження сучасних енергозберігаючих технологій;

- створення демонстраційного центру сучасного обладнання і технологій з енергозбереження і енергозаміщення, в тому числі альтернативних джерел енергії;

- організацію підготовки і перепідготовки фахівців з енергозбереження.

 

6. Терміни та етапи виконання Програми

 

Етапи виконання програми

 

терміни

- створення інструктивно-методичних і програмних засад Реєстру

2007 р

- проведення інвентаризації комунального майна і заповнення облікових форм Реєстру

2007 р

- створення електронного реєстру комунального майна

2007-2008 рр.

- супроводження (періодична актуалізація) Реєстру

2008-2010 рр.

- створення системи автоматизованого аналізу ефективності використання комунального майна області

2009-2010 рр.

 

 

7. Обсяги та джерела фінансування виконання Програми

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

1552,0 тис. грн..

В т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів

1120,0 тис. грн.,

В т.ч. обласного – 397 тис.грн.

В т.ч. з інших джерел фінансування

432,0 тис грн..

 

8. Перелік завдань і заходів Програми

 

8.1. Створення інструктивно-методичних і програмних засад Реєстру

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1

Створення технології автоматизованого єдиного Реєстру

Отримання, інсталяція, вивчення автоматизованої системи "Юридичні особи-К" (АС "Юридичні особи-К")

2-3 кв. 2007 р.

ІАЦ «Волиньсофт»

Самофінансування

5.0

Отримання програмного продукту

 

 

Розробка форм бланків первинного обліку комунального майна

2-3 кв. 2007 р.

ІАЦ «Волиньсофт»

Самофінансування

1.0

форми

 

 

Виготовлення 15 тис. бланків первинного обліку

2-3 кв. 2007 р.

ІАЦ «Волиньсофт»

Кошти обласного бюджету

5.0

бланки

1.2

Проведення методичних семінарів з працівниками бюджетних установ і підприємств

Організація виїзних семінарів-презентацій системи створення єдиного реєстру в районах області:

1.Вол.-Волинський

2.Горохівський

3.Іваничівський

4.К.-Каширський

5.Ківерцівський

6.Ковельський

7.Локачинський

8.Луцький

9.Любешівський

10.Любомльський

11.Маневичський

12.Ратнівський

13.Рожищенський

14.Ст.-Вижівський

15.Турійський

16.Шацький

2-3 кв. 2007 р.

ІАЦ «Волиньсофт» Відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласної ради

 

Самофінансування

16.0

Підготовка працівників бюджетних установ до реалізації Програми

 

 

Організація семінарів-презентацій системи створення єдиного реєстру в головних управліннях та відділах ОДА

1.Охорони здоров’я

2.У справах молоді та спорту

3.Освіти і науки

4.Фінансовому управлінні

5.Праці,соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

6.Містобудування архітектури та житлово-комунального господарства

7.Культури і туризму

8.Агропромислового розвитку

3-4 кв. 2007 р.

ІАЦ «Волиньсофт» Відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласної ради

 

Кошти обласного бюджету

8.0

Підготовка працівників бюджетних установ до реалізації Програми

 

 

Організація семінарів-презентацій системи створення єдиного реєстру в комунальних госпрозрахункових підприємствах області (27 підприємств)

3-4 кв. 2007 р.

ІАЦ «Волиньсофт» Відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласної ради

 

Самофінансування

12.0

Підготовка працівників підприємств до реалізації Програми

1.3

Організація телефонної гарячої лінії з питань організації робіт по Реєстру

Надання телефонних консультацій з технічних, технологічних та організаційних питань створення Реєстру

3-4 кв. 2007 р.

ІАЦ «Волиньсофт»

 

Самофінансування

10.0

Надання практичної допомоги в організації робіт по реалізації Програми

 

8.2. Проведення інвентаризації комунального майна і заповнення облікових форм Реєстру

 

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1

Проведення інвентаризації комунального майна

Проведення інвентаризації майна з заповненням форм первинного обліку в усіх балансоутримувачів комунального майна в районах області

1.Вол.-Волинський

2.Горохівський

3.Іваничівський

4.К.-Каширський

5.Ківерцівський

6.Ковельський

7.Локачинський

8.Луцький

9.Любешівський

10.Любомльський

11.Маневичський

12.Ратнівський

13.Рожищенський

14.Ст.-Вижівський

15.Турійський

16.Шацький

2-3 кв. 2007 р.

Районні ради, сільські, селищні ради

 

Самофінансування

160.0

Матеріали інвентаризації на паперових носіях

 

 

Проведення інвентаризації майна з заповненням форм первинного обліку в усіх балансоутримувачів комунального майна в головних управліннях та відділах ОДА

1.Охорони здоров’я

2.У справах молоді та спорту

3.Освіти і науки

4.Фінансовому управлінні

5.Праці,соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

6.Містобудування архітектури та житлово-комунального господарства

7.Культури і туризму

8.Агропромислового розвитку

3-4 кв. 2007 р.

Головні управліннях та відділи ОДА

 

Самофінансування

80.0

Матеріали інвентаризації на паперових носіях

 

 

Проведення інвентаризації майна з заповненням форм первинного обліку в усіх балансоутримувачів комунального майна в містах області

4 кв. 2007 р.

Міські ради

 

Самофінансування

80.0

Матеріали інвентаризації на паперових носіях

2.2

Зведення матеріалів інвентаризації майна

Зведення матеріалів інвентаризації комунального майна по районах області на паперових носіях

4 кв. 2007 р.

Районні ради

 

Самофінансування

32.0

Матеріали інвентаризації на паперових носіях

 

 

Зведення матеріалів інвентаризації комунального майна по головних управліннях ОДА на паперових носіях

4 кв. 2007 р.

Головні управління ОДА

 

Самофінансування

16.0

Матеріали інвентаризації на паперових носіях

 

 

Зведення матеріалів інвентаризації комунального майна по області в цілому на паперових носія

4 кв. 2007 р.

ІАЦ «Волиньсофт» Відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласної ради

 

Кошти обласного бюджету

20.0

Зведені матеріали інвентаризації на паперових носіях

 

8.3. Створення електронного реєстру комунального майна

 

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

Очікуваний результат

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

3.1

Створення електронного Реєстру комунального майна в органах місцевого самоврядування і управління

Створення електронного Реєстру комунального майна в Луцькому районі:

1.Сільських радах (29)

2.Селищних радах (2)

3. Відділі освіти (41 установ)

4.Відділі культури і туризму (4 установи)

5.Районна лікарня (1)

6.Торчинська лікарня (1)

7.ВУЖКГ (5 установ)

8.Ансамбль пісні і танцю «Колос»(1)

9.Районна рада (1)

1 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Луцька районна рада

Місцевий бюджет

40,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Шацькому районі:

1.Сільських радах (8)

2.Селищних радах (1)

3.Відділ освіти (23 установи)

4.Відділ культури і туризму (5 установи)

5.Відділ у справах молоді і спорту (3 установи)

6.Центр соціального обслуговування (1)

7.Районна лікарня (4 установи)

8.Редакція газети «Швацький край» (1)

9.Рятувална станція (1)

10.Проектно-архітектурне підприємство (1)

11.Районна рада (1)

1 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Шацька районна рада

Місцевий бюджет

25,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Володимир-Волинському районі:

1.Сільські ради (20)

2.Відділ освіти (41 установа)

3.Відділ культури і туризму (5 установ)

4.КП «Райбудсервіс» (1)

5.Районна рада (1)

1 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

В-Волинська районна рада

Місцевий бюджет

35,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Горохівському районі:

1.Сільські ради (36)

2.Селищні ради (2)

3.Міські ради (2)

4.Відділ освіти (65 установ)

5.Відділ культури і туризму (1)

6.Районна лікарня (1)

7.Берестечівська лікарня (1)

8.Друкарня (1)

9.Редакція газети «Горохівський вісник» (1)

10.Районна рада (1)

 

 

1 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Горохівська районна рада

Місцевий бюджет

55,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Іваничівському районі:

1.Сільські ради (23)

2.Селищні ради (1)

3.Відділ освіти (46 установ)

4.Відділ культури і туризму (4 установи)

5.Районна лікарня (1)

6.Центр соціального обслуговування (1)

7.Районна рада (1)

 

1 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Іваничівська районна рада

Місцевий бюджет

40,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Камінь-Каширському районі:

1.Сільські ради (31)

2.Міські ради (1)

3.Відділ освіти (55 установ)

4.Відділ культури і туризму (5 установ)

5.Районна лікарня (2 установи)

6.Центр соціального обслуговування (1)

7.Районна аптека (4 установи)

8.Районна рада (1)

 

2 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Камінь-Каширська районна рада

Місцевий бюджет

50,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Ківерцівському районі:

1.Сільські ради (24)

2. Селищні ради (2)

3.Міські ради (1)

4.Відділ освіти (64 установ)

5.Відділ культури і туризму (6 установ)

6.Районна лікарня (3 установи)

7.Районна друкарня (1)

8.Архітектурно-проектувальне бюро (1)

9.Земельно-кадастрове бюро (1)

10.Аптека (1)

11.Архів (1)

12.Редакція газети «Вільним шляхом» (1)

13.Редакція радіомовлення (1)

14.Районна рада (1)

2 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Ківерцівська районна рада

Місцевий бюджет

50,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Ковельському районі:

1.Сільські ради (28)

2. Селищні ради (2)

3.Відділ освіти (64 установи)

5.Відділ культури і туризму (6 установ)

6.Районна лікарня (1 установи)

7.Районна рада (1)

2 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Ковельська районна рада

Місцевий бюджет

50,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Локачинському районі:

1.Сільські ради (19)

2. Селищні ради (1)

3.Відділ освіти (36 установ)

5.Відділ культури і туризму (60 установ)

6.Відділ охорони здоров’я (51 установа)

7.Районна друкарня (1)

8.Центр соціального обслуговування (1)

9.КП «Буд проект» (1)

10.Управління праці та соцзахисту (1)

11.Архів (1)

12.Редакція газети «Селянське життя» (1)

13.Районна рада (1)

2 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Локачинська районна рада

Місцевий бюджет

50,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Любешівському районі:

1.Сільські ради (20)

2. Селищні ради (1)

3.Відділ освіти (37 установ)

5.Відділ культури і туризму (4 установи)

6.Районна лікарня (1)

7.Аптека (1)

8.Центр соціального обслуговування (1)

9.Редакція газети «Нове життя» (1)

13.Управління ВУЖКГ (1)

14.Районна рада (1)

 

 

3 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Любешівська районна рада

Місцевий бюджет

35,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Любомльському районі:

1.Сільські ради (22)

2. Селищні ради (1)

3.Міські ради (1)

4.Відділ освіти (42 установ)

5.Відділ культури і туризму (1 установ)

6.Районна лікарня (1 установи)

7.Районна друкарня (1)

8.Музична школа (1)

9.Центр соціального обслуговування (1)

10.Управління праці та соцзахисту (2)

11.ВУЖКГ (1)

12.Редакція газети «Наше життя» (1)

13.КП «Любомльводоканал» (1)

14.КП «Наше місто» (1)

15.Готельно-побутове підприємство «відпочинок» (1)

16.ДКП «Ринок» (1)

17.Районна рада (1)

3 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Любомльська районна рада

Місцевий бюджет

40,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Маневицькому районі:

1.Сільські ради (30)

2. Селищні ради (2)

3.Відділ освіти (60 установ)

5.Відділ культури і туризму (5 установ)

6.Районна лікарня (2 установи)

7.Районна друкарня (1)

8.Архітектурно-проектувальне підприємство (1)

9.КП по організації харчування дітей у школах (1)

10.Аптека (1)

11.Архів (1)

12.Редакція газети «Нова доба» (1)

13.Редакція радіомовлення (1)

14.Управління праці та соціального захисту (1)

15.ВУЖКГ (2)

16.КП  «Прилісне» (1)

17.Районна рада (1)

3 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Маневицька районна рада

Місцевий бюджет

55,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Ратнівському районі:

1.Сільські ради (22)

2. Селищні ради (2)

3.Відділ освіти (21 установа)

5.Відділ культури і туризму (7 установ)

6.Відділ з питань молоді і спорту (3 установи)

7.Центр соціального обслуговування (1)

8.Районна лікарня (2 установи)

9.Пожежна команда (1)

10.Архітектурно-проектувальне підприємство (1)

11.Редакція газети «Ратнівщина» (1)

12.Районна рада (1)

3 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Ратнівськарайонна рада

Місцевий бюджет

30,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Рожищенському районі:

1.Сільські ради (28)

2. Селищні ради (1)

3.Міські ради (1)

4.Відділ освіти (49 установ)

5.Відділ культури і туризму (6 установ)

6.Районна лікарня (1 установа)

7.Районна друкарня (1)

8.Архітектурно-проектувальне бюро (1)

9.Центр соціального обслуговування (1)

10.Аптека (1)

11.Редакція газети «Наш край» (1)

12.Підприємство ЖКГ (1)

13.Районна рада (1)

3 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Рожищенська районна рада

Місцевий бюджет

45,0

Електронний Реєстр

 

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Старовижівському районі:

1.Сільські ради (19)

2. Селищні ради (1)

3.Міські ради (1)

4.Відділ освіти (47 установ)

5.Відділ культури і туризму (5 установ)

6.Районна лікарня (1 установи)

7.Районна друкарня (1)

8.Архітектурно-проектувальне бюро (1)

9.Центр соціального обслуговування (1)

10.Аптека (1)

11.Архів (1)

12.Редакція газети «Сільські новини» (1)

13.Редакція радіомовлення (1)

14.Проектно-виробниче архітектурне бюро (1)

15.Підприємство теплових мереж (1)

16.МДП «Мікросервіс» (1)

17.Агропромислове відділення інвестицій (1)

18.Стаціонарне відділення в Кримно (1)

19.Районна рада (1)

4 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Старовижівська районна рада

Місцевий бюджет

45,0

Електронний Реєстр

 

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в Турійському районі:

1.Сільські ради (20)

2. Селищні ради (2)

3.Відділ освіти (39 установа)

4.Відділ культури і туризму (3 установ)

5.Друкарня (1)

6.Районна лікарня (1)

7.Архітектурно-проектувальне бюро (1)

8.Редакція газети «Народне слово» (1)

9.Аптека (1)

10.Архів (1)

11.Редакція радіомовлення (1)

12.Районна рада (1)

4 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Турійська районна рада

Місцевий бюджет

35,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в м. Влодимир-Волинську

4 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

міськвиконком

Місцевий бюджет

50,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в м. Ковелі

4 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

міськвиконком

Місцевий бюджет

50,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в м. Нововолинську

4 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

міськвиконком

Місцевий бюджет

50,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна в м. Луцьку

4 кв. 2008 р

ІАЦ «Волиньсофт»

міськвиконком

Місцевий бюджет

50,0

Електронний Реєстр

 

 

 

Створення електронного Реєстру комунального майна області (зведеного)

1 кв. 2009 р

ІАЦ «Волиньсофт»

Обласний бюджет

150,0

Електронний Реєстр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Супроводження (періодична актуалізація) Реєстру

 

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1

Супроводження Реєстру в 2008 році

Інформаційне, програмне і технічне супроводження електронного реєстру, в тому числі в районах і містах області:

1.Вол.-Волинський

2.Горохівський

3.Іваничівський

4.К.-Каширський

5.Ківерцівський

6.Ковельський

7.Локачинський

8.Луцький

9.Любешівський

10.Любомльський

11.Маневичський

12.Ратнівський

13.Рожищенський

14.Ст.-Вижівський

15.Турійський

16.Шацький

17.м.Луцьк

18.м.Ковель

19.м.Володимир Волинський

20.м.Нововолинськ

 

2008 рік

ІАЦ «Волиньсофт»

Відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласної ради,

Районні ради, міськвиконкоми

бюджет

Всього:

53,0

 

В т.ч.

 

 

3,5

 

5,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1,8

2,0

2,8

1,5

2,3

1,2

0,9

2,5

1,3

1,3

1,2

 

1,2

Актуальність інформації Реєстру

 

Супроводження Реєстру в 2009 році

Інформаційне, програмне і технічне супроводження електронного реєстру, в тому числі в районах і містах області:

1.Вол.-Волинський

2.Горохівський

3.Іваничівський

4.К.-Каширський

5.Ківерцівський

6.Ковельський

7.Локачинський

8.Луцький

9.Любешівський

10.Любомльський

11.Маневичський

12.Ратнівський

13.Рожищенський

14.Ст.-Вижівський

15.Турійський

16.Шацький

17.м.Луцьк

18.м.Ковель

19.м.Володимир Волинський

20.м.Нововолинськ

 

2009 рік

ІАЦ «Волиньсофт»,

Відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласної ради,

Районні ради, міськвиконкоми

бюджет

Всього:

87,0

 

В т.ч.

 

 

3,5

 

5,5

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

3,5

4,0

5,5

3,0

4,5

4,5

3,5

2,5

5,0

5,0

5,0

 

5,0

Актуальність інформації Реєстру

 

Супроводження Реєстру в 2010 році

Інформаційне, програмне і технічне супроводження електронного реєстру, в тому числі в районах і містах області:

1.Вол.-Волинський

2.Горохівський

3.Іваничівський

4.К.-Каширський

5.Ківерцівський

6.Ковельський

7.Локачинський

8.Луцький

9.Любешівський

10.Любомльський

11.Маневичський

12.Ратнівський

13.Рожищенський

14.Ст.-Вижівський

15.Турійський

16.Шацький

17.м.Луцьк

18.м.Ковель

19.м.Володимир Волинський

20.м.Нововолинськ

 

2010 рік

ІАЦ «Волиньсофт»,

Відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласної ради,

Районні ради, міськвиконкоми

бюджет

Всього:

87,0

 

В т.ч.

 

 

3,5

 

5,5

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

3,5

4,0

5,5

3,0

4,5

4,5

3,5

2,5

5,0

5,0

5,0

 

5,0

Актуальність інформації Реєстру

 

 

Начальник відділу з питань спільної                         В.Ф. Мамренко

власності територіальних громад сіл,

селищ, міст області                            

 

 

Директор ІАЦ «Волиньсофт»                                      В.В. Дутко