Про створення Єдиного реєстру об’єктів комунальної власності Волинської області

 

ВОЛИНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

п’яте скликання

РІШЕННЯ

 

від  08.09.2006  № 5/14

       м. Луцьк

 

Про створення Єдиного реєстру

об’єктів комунальної власності

Волинської області

 

         З метою підвищення ефективності використання комунального майна області шляхом удосконалення обліку об’єктів комунальної власності та відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Верховної ради України від 05.06.2003 № 939-ІV «Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування», рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, цінової політики та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 11.07.2006 № 2/8, обласна рада

 ВИРІШИЛА:

1.  Створити Єдиний реєстр об’єктів комунальної власності Волинської області.

2. Затвердити Положення про Єдиний реєстр об’єктів комунальної власності Волинської області (додається).

3. Прийняти до відома, що спільним розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації від 20.07.2006 № 136-р, № 240 створено робочу групу по створенню Єдиного реєстру об’єктів комунальної власності Волинської області.

4. Для створення Єдиного реєстру об’єктів комунальної власності області при проведенні інвентаризації цих  об’єктів  керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності».

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, на підставі пропозицій робочої групи по створенню Єдиного реєстру об’єктів комунальної власності Волинської області, передбачати під час складання проекту обласного бюджету виділення коштів для створення та ведення Реєстру.

 

2.

 

6. Після створення Єдиного реєстру об’єктів комунальної власності Волинської області Єдиний реєстр розмістити на сайті обласної ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної ради Банаду В.В.

 

 

 

Голова ради                                                                                                  А.П.Грицюк

 

 

Мамренко 778136

 

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення обласної ради

від 08.09. 2006  № 5/14

 

Положення

про Єдиний реєстр об’єктів комунальної

власності  Волинської області

 

 

            1. Єдиний реєстр об’єктів комунальної власності Волинської області (далі-Реєстр) є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду, лізинг, концесію або заставу комунальних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій області (далі-підприємства), а також комунальне майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації ( далі – балансоутримувачі).

         2. Реєстр формується  обласною радою, облдержадміністрацією, районними та міськими (міст обласного значення) радами, райдержадміністраціями за участю  головного управління        статистики у Волинській області, Державної податкової адміністрації у Волинській області,  головного обласного управління земельних ресурсів, головного фінансового управління облдержадміністрації, регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області та інших органів, уповноважених управляти об’єктами комунальної власності області шляхом об’єднання на єдиних методологічних засадах інформаційних систем з метою:

- ведення обліку об’єктів комунальної власності області;

- створення умов для оптимізації кількості підприємств комунального сектору економіки, використання об’єктів комунальної власності області;

- проведення моніторингу структурних змін у комунальному секторі економіки області;

- здійснення контролю за ефективним використанням об’єктів комунальної власності області;

- забезпечення реалізації управлінських рішень, відкритості та прозорості інформування у комунальному секторі економіки області.

3. Розпорядником Реєстру є обласна рада, облдержадміністрація, районні та міські (міст обласного значення) ради, які :

- затверджують порядок та умови користування Реєстром;

- забезпечують організаційне та методологічне забезпечення його ведення;

- здійснюють контроль за повнотою даних, які вносяться до Реєстру;

- надають інформаційно-довідкові послуги користувачам Реєстру.

4. Органи , уповноважені управляти об’єктами комунальної власності області:

 

 

2.

 

- ведуть облік об’єктів комунальної власності області, які належать до сфери їх управління та підлягають внесенню до Реєстру;

- здійснюють контроль за повнотою даних Реєстру та їх відповідністю встановленим вимогам;

- передають щоквартально розпорядникам Реєстру комунальної власності області інформацію для внесення змін до Реєстру.

5. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни.

6. До Реєстру вносяться відомості на підставі бухгалтерської та статистичної звітності підприємств, господарських товариств, у статутних фондах яких є акції (частки, паї), що належать до комунальної власності області, та балансоутримувачів.

7. Реєстр складається з адресно-довідкової та інформаційної частини.

Адресно-довідкова частина формується на базі даних Єдиного державного реєстру об’єктів комунальної власності області.

Інформаційна частина формується  на підставі даних органів, уповноважених управляти об’єктами комунальної власності області, головного управління          статистики у Волинській області, Державної податкової адміністрації у Волинській області,  головного обласного управління земельних ресурсів, головного фінансового управління облдержадміністрації, регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області.

Інформаційна частина містить відомості про засновників підприємств, господарських товариств, у статутних фондах яких є акції (частки, паї), що належать до комунальної власності області, та балансоутримувачів,  стан приватизації (корпоратизації), монопольне становище, стратегічне значення, фінансові (бухгалтерські) та статистичні показники, відомості про філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи, розмір земельних ділянок та площу забудови для об’єктів нерухомого майна, тип, найменування та вартість цього майна, тощо.

8. Накопичення, аналіз, поповнення, зберігання і захист даних Реєстру та контроль за достовірністю і доступ до них здійснюється розпорядниками Реєстру комунальної власності області .

Дані про об’єкти комунальної власності області, внесені до Реєстру, поновлюються щокварталу за участю органів, зазначених у пункті 2 цього Положення.

Під час ведення Реєстру забезпечується відображення вартісних і кількісних показників щодо об’єктів комунальної власності області в галузевому та територіальному розрізі у динаміці за роками.

 

 

Начальник відділу                                                                                            В.Ф.Мамренко