ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання дозволу на заставу майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                           рішенням обласної ради
                                     від 13.05.2011 № 4/46

 


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання дозволу на заставу майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст областіДія цього Положення поширюється на підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.   
І. Для отримання дозволу на заставу майна підприємство, на балансі якого воно перебуває, подає у відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради такі документи:
1. Лист-звернення підприємства (балансоутримувача) з клопотанням про надання згоди на заставу майна.
2. Лист-погодження органу, уповноваженого управляти майном підприємства, на заставу майна цього підприємства.
3. Інформацію про майно, яке віддається під заставу, а саме:
- найменування та опис майна (рік випуску, введення в експлуатацію, інші відомості);
- балансову вартість після індексації станом на останню можливу дату;
- знос;
- залишкову вартість;
- вартість майна, визначену за домовленістю сторін (заставодавця та кредитора).
4. Звіт про експертну оцінку або письмове обґрунтування ринкової вартості майна, яке віддається під заставу.
5. Довідку про те, що майно, яке віддається під заставу, перебуває на балансі підприємства.
6. Бухгалтерську звітність станом на останню звітну дату.
7. Перелік дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням сум та строків виплати.
8. Бізнес-план (якщо кредит планується отримати більше як на півроку) або фінансово-економічне обґрунтування (якщо строк користування кредитом до півроку), які обов’язково повинні містити такі розділи :
- обґрунтування необхідності отримання кредиту;
- цільове призначенню кредиту та шляхи його використання;
- джерела погашення кредиту та заходи для його погашення в строки, зазначені в кредитному договорі.
II. Документи, які необхідні для отримання кредиту та видаються підприємством, подаються в оригіналі та підписуються керівником цього підприємства та головним бухгалтером.
ІІІ. Надання дозволу на заставу майна надається обласною радою за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
ІV. Підприємство-заставодавець протягом п’яти днів з моменту підписання договору застави та кредитного договору, копії цих угод надсилає відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради.
V. Підприємство-заставодавець щоквартально надсилає у відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради звіти про виконання умов кредитного договору та цільового використання кредитних коштів.