Подяка Волинської обласної ради

 

Затверджено
рішенням обласної ради
від 18.08.2000р. №13/25
 
Опис
Подяки голови Волинської обласної ради
 

Подяка голови Волинської обласної ради розміром 290x420 мм має посередині лінію згину.

Ліва від лінії згину частина Подяки обрамлена прямокутною декоративною золотистого кольору рамкою розміром 200x280 мм. У верхній частині цієї рамки зображено герб і прапор Волинської області, виконані у червоному і білому кольорі. Нижче від зображення герба і прапора посередині рамки - напис на три рядки, виконаний золотистим тисненням "Подяка голови Волинської обласної ради". У нижній частині рамки міститься фотографія будинку обласної ради і обласної державної адміністрації.

Права від лінії згину частина Подяки обрамлена прямокутною декоративною рамкою золотистого кольору розміром 200x280 мм. Всередині рамки вдруковується текст Подяки. Внизу над нижньою лінією рамки міститься напис: зліва - "Голова обласної ради", справа - прізвище та ініціали.

Дата нагородження вдруковується під написом "Голова обласної ради". Нижче напис - "м. Луцьк".

Подяка голови Волинської обласної ради вкладається у тверду палітурку, виготовлену із синього лідерину, на лицьовому боці якої посередині зображено Державний Герб України розміром 40x60 мм та міститься напис "Подяка", виконані золотистим тисненням.

  

Затверджено
рішенням обласної ради
від 18.08.2000 №13/25
зі змінами від 16.03.2004 № 10/10
 
 
Положення
про Подяку голови Волинської обласної ради
 
 1. Загальні положення
  1. Подяка голови обласної ради (далі - Подяка) є одним з видів заохочення громадян за сумлінну працю, досягнення високих результатів у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку області, активну життєву позицію та благодійну діяльність.
  2. Рішення про оголошення Подяки з наступним врученням її тексту приймає голова обласної ради та видає відповідне розпорядження, При оголошенні Подяки може прийматися рішення про матеріальне заохочення осіб, яким вручається Подяка.
   Громадянам, яким оголошується Подяка, може вручатись цінний подарунок та квіти. Видатки на ці цілі здійснюються за рахунок коштів загального фонду обласної ради, передбачених обласним бюджетом."
  3. Подяка оголошується громадянам, які працюють на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності, а також трудовим колективам і громадським організаціям.
  4. Текст Подяки оформляється на спеціальному бланку, підписується головою обласної ради, підпис якого скріплюється гербовою печаткою обласної ради.
  5. Громадяни, трудові колективи і громадські організації можуть представлятися для оголошення Подяки не раніше, ніж через 1 (один) рік після попереднього оголошення.
 2. Порядок представлення для оголошення Подяки
  1. Рішення про оголошення Подяки ініціюється головою обласної ради, а також приймається за пропозиціями заступника голови ради і постійних комісій обласної ради.
  2. Клопотання про оголошення Подяки може порушуватись адміністраціями або трудовими колективами підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, творчих спілок, товариств, об'єднань, громадських організацій.
   Адміністрації або трудові колективи підприємств, установ, організацій державної власності, а також ті, що є у спільній власності, а також ті, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, і міст області, подають клопотання щодо прийняття рішення про оголошення Подяки своїх працівників безпосередньо на ім’я голови обласної ради, а ті, що належать до власності відповідних територіальних громад, ? за погодженням з міськими (міст обласного значення) головами і головами районних рад.
   До клопотання в обов’язковому порядку додається характеристика на особу або колектив працівників установи, організації, які представляються для оголошення і вручення Подяки, з відомостями про досягнення як у виробничій так і в інших сферах діяльності.
  3. Готує документ (розпорядження) про оголошення Подяки, веде облік осіб і колективів, яким вручено Подяку, відділ з питань юридичного забезпечення діяльності ради.
  4. Клопотання щодо оголошення Подяки надсилаються на імя голови обласної ради не пізніше, як за 10 днів до вказаної дати оприлюднення і вручення Подяки.
   Клопотання, що надійшли з порушенням порядку представлення для оголошення Подяки, до розгляду не приймаються.
 3. Порядок вручення Подяки
  Вручення Подяки проводиться головою обласної ради, його заступником або, за дорученням голови, керуючим справами чи його заступником, як правило, у колективі, де працює особа, якій оголошено Подяку, при відзначенні професійних свят або в іншому урочистому порядку.