Оголошення про проведення конкурсу КП Волинська обласна клінічна лікарня

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради

 

Правові підстави проведення конкурсу:

          Розпорядження голови Волинської обласної ради  від 29.10.2019 № 360 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради».

 

Найменування та місцезнаходження  підприємства:

Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради, просп. Президента Грушевського, 21, Луцьк, Волинська область, 43000

 

Основні напрями діяльності:

86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний);
86.21 Загальна медична практика;
86.22 Спеціалізована медична практика;
86.23 Стоматологічна практика;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради – є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу населенню зі стаціонаром на 733 ліжка та поліклінікою на 180000 відвідувань на рік, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходиться в управлінні обласної ради та діє відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 16.04.2019 № 96, а також вживає заходів з підтримання громадського здоров’я.

Підприємство створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 № 22/42.

Засновником та Власником Підприємства є Волинська обласна рада.

 

Статут та структура  комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради (електронне посилання):

Статут

Структура

Кошторисні призначення  для фінансового забезпечення  діяльності  Комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради на 2019 рік складають:

Загальний фонд  - 160273,9 тис. грн.

Спеціальний фонд – 23050,00  грн.

Оплата праці керівника підприємства:

Посадовий оклад 8136,00 грн., який підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії.  За  рішенням  органу управління  встановлюються  надбавки  та доплати  у відповідності  до чинного  законодавства.

Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 18.11.2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: до 16.00 год. 02.12.2019 року.

Адреса приймання документів:  м. Луцьк,   Київський майдан, 9, каб. 513

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

 

Телефон для довідок: (0332) 778 136, е-mail: maynovolrada@ukr.net

 

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або  поштою:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

        Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

 

Вимоги до претендентів на посаду:

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я". Стаж роботи на керівних посадах - 7 років.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

 

Дата і місце проведення конкурсу

 

06.12.2019 року о 14.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

 

10.12.2019 року об 14.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Волинська обласна рада, м. Луцьк,  Київський майдан, 9, 43027.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

                                                                                                               

 Дата оприлюднення: 15.11.2019