Оголошення про проведення конкурсу головного лікаря Волинського обласного бюро медико-соціальної експертизи

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Волинського обласного бюро медико-соціальної експертизи
 

Правові підстави проведення конкурсу
Розпорядження голови Волинської обласної ради від 21 січня 2020 року № 17 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Волинського обласного бюро медико-соціальної експертизи».

Найменування та місце знаходження підприємства
Волинське обласне бюро медико-соціальної експертизи    
43025, Волинська обл., місто Луцьк, проспект Волі, 1А

Основні напрями діяльності86.10 Діяльність лікарняних закладів;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Статут та структура Волинського обласного бюро медико-соціальної експертизи (електронне посилання):

Статут
Структура
 
Оплата праці керівника закладу
Посадовий оклад 7 250, 00 грн. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 10 лютого 2020 року.
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: до 16.00 год. 24 лютого 2020 року.
Адреса приймання документів: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 513

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок
Телефон для довідок: (0332) 778 136, е-mail: maynovolrada@ukr.net

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів на посаду:
Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я».
Стаж роботи на керівних посадах - 7 років.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування підприємства протягом одного року;
- заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.
Дата і місце проведення конкурсу
28 лютого 2020 року о 15.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
04 березня 2020 року о 15.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.
Місце проведення конкурсу та адреса: Волинська обласна рада, м. Луцьк, Київський майдан, 9, 43027.
 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

 

Дата оприлюднення: 05.02.2020