Конкурс проектів місцевих ініціатив

Волинська обласна рада оголошує обласний конкурс проектів місцевих ініціатив, розроблених сільськими, селищними, міськими та районними радами Волинської області, громадськими організаціями, зареєстрованими в установленому законом порядку на території Волинської області, а також проекти, розроблені та подані спільно органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями.

Конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Положенням про обласний конкурс проектів місцевих ініціатив, затвердженим рішенням Волинської обласної ради від 12.03.2012 №10/87.

Метою конкурсу є підтримка місцевих ініціатив та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі реалізації проектів.

Конкурс проводитиметься за наступними пріоритетними напрямками:

- організація ефективної системи надання послуг населенню;

- розвиток ефективних механізмів управління;

- розробка та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері;

- удосконалення механізмів організації громадського порядку, охорони довкілля;

- організація просвітницької роботи в територіальних громадах;

- організація навчання спеціалістів органів місцевого самоврядування.

Учасник подає заявку для участі у конкурсі проектів місцевих ініціатив, форму якої затверджено розпорядженням голови облради.

Заявки для участі у конкурсі проектів подаються до 16 год. 20 квітня 2016 року за адресою: Волинська обласна рада, Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027, а також в електронній формі на електронну адресу обласної ради: konkurs@volynrada.gov.ua.

 

Проекти, подані учасниками, приймаються до розгляду після їх реєстрації виконавчим апаратом обласної ради в установленому порядку. Документи, отримані після зазначеної дати, до участі в конкурсі не допускаються.

Максимальний розмір співфінансування проекту за рахунок коштів обласного бюджету становить 100 тис. грн.

 

Реалізація проекту повинна бути завершена до 25 грудня поточного року. Кожен учасник конкурсу при поданні проектної заявки повинен підтвердити можливість співфінансування не менше 10% від загальної суми витрат, необхідних для реалізації проекту. Громадські організації додають завірений належним чином витяг зі статуту організації для підтвердження відповідності статутної діяльності організації оголошеним пріоритетним напрямкам конкурсу.

Контактні телефони: (0332) 778330, 778332, 778333.

 

Інформація про результати конкурсу буде оприлюднена на офіційному веб-сайті обласної ради www.volynrada.gov.ua.